UNGDOMSKANDIDATER I SØR-TROMS - AUF

UNGDOMSKANDIDATER I SØR-TROMS

I år er det kommune og fylkestingsvalg. I uker og måneder har valgkomiteer for arbeiderpartiet rundt omkring i hele Troms jobbet på spreng med å skreddersy og ferdigstille valglistene til arbeiderpartiet frem mot kommune og fylkestingsvalget 2015.

At ungdommen spiller en stor og viktig rolle i arbeiderpartiet går igjen i partiets politikk og ikke minst i deres valglister. For hvem kan vel tale ungdommens sak bedre en ungdommen selv? Det er ingen hemmelighet at AUF i Troms er fylt med dyktige og engasjerte ungdommer, som nå er klare for å ta sin plass i fylkestinget, bystyrene og ikke minst kommunestyrene rundt omkring i hele Troms. AUF i Troms er stolte av å kunne presentere våre kamerater og arbeiderpartiets ungdomskandidater fra Sør-Troms ved valget 2015

 

SALANGEN

Malin Bredahl Woll, 18 år.

Malin, Kandidatpresentasjon

Studerer lektorutdanning ved UiT

Plass på lista: 4. plass

Hjertesak:
Barn og unge i kommunen, passe på at de får et bra tilbud både i skolen og på fritida.

Hvilken forskjell vil du utgjøre i din kommune? / Hva vill du gjøre i din kommune?:
Sørge for at alle små og store blir hørt. Vil at terskelen for å ta kontakt med meg om positive og negative ting skal være lav. Vil ha en bedre kommune for alle.

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
For å kunne ta Salangen i riktig retning, ei retning som er tilpasset alle i vår kommune,

 

 

Maia Gartland Hoff, 20 år. 

Maia, kandidatpresentasjon

Plass på lista: 6. plass

Hjertesak:
Min hjertesak er Sjøvegan Vidregående Skole. Dette er min hjertesak fordi den er helt nødvendig for at vi skal kunne ha et livskraftig Salangensamfunn og ringvirkningene av å miste skolen vil være katastrofale. Som ungdomsrepresentant blir det derfor enda viktigere å jobbe for å styrke tilbudene ved skolen. Skolen er også en fantastisk integrering og inkluderingssarena hvor ungdom fra hele verden møtes, på grunn asylmottaket og bosettingen av enslige mindreårige vi har i kommunen.

Hvilken forskjell vil du utgjøre i kommunen din?/ Hva vil du gjøre i kommunen din?:
Jeg vil gjøre Salangen til et bedre sted å bo for ungdommen og vil derfor jobbe for å fremme barn- og ungdomssaker!

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
Jeg stiller til valg fordi jeg mener det er viktig at ungdommen sin stemme er med å utforme dagens og framtidens politikk. Jeg vil gjerne være en slik stemme for ungdommen i Salangen og fremme saker som vil gjøre kommunen et bedre sted å bo for de unge.

 

 

Maria Bjerkmo Dahl, 20 år.

Maria, Kandidatpresentasjon

Studerer samfunnsikkerhet og miljø ved UiT

Plass på lista: 13. plass

Hjertesak:
Styrke fritidstilbudene for barn og unge i kommunen.

Hvilken forskjell vil du utgjøre i din kommune? / Hva vill du gjøre i din kommune?:
Vil at Sjøvegan videregående skole skal fortsette å ivareta og styrke de tilbudene skolen har. Jeg mener også det er viktig at vi skal kunne tilby et alternativ av kultur og fritidstilbud for både barn og ungdom, i samarbeid med lag, foreninger og frivillige.

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
Fordi jeg synes det er viktig å engasjere seg i lokalpolitikken slik at vi kan ha ei bygd som har muligheter for alle.

LAVANGEN

Tor-Arne Nerdal, 19 år. 

Tor-Arne, kandidatpresentasjon

Plass på lista: 4. plass

Hjertesak:
Min hjertesak er å skape et trygt og godt skoletilbud for alle. Jeg vill ha økt fokus på yrkesfag og gjøre det mer attraktivt for bedrifter å ta inn lærlinger.

Hvilken forskjell vil du utgjøre i din kommune? / Hva vill du gjøre i din kommune?:
Jeg vil gjøre Lavangen til en god kommune å bo i både for barn og unge, gjennom et tilbud som inkluderer alle.

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
Jeg velger å stille til valg for å vise at ungdommen burde engasjere seg, og for å fronte ungdommens sak i kommunestyret.

 

 

Jonas Rasmussen, 19 år.

Jonas, Kandidatpresentasjon

Jobber som Anleggsmaskinfører

Plass på lista; 12. plass

Hjertesak:
Ungdom

Hvilken forskjell vil du utgjøre i din kommune? / Hva vill du gjøre i din kommune?:
Øke trivselen for ungdom og bidra på en måte slik at de ønsker å etablere seg i kommunen.

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
For å kjempe for mine saker

 

HARSTAD

Ingeborg Linnéa Mejland Hansen, 19 år. 

Ingeborg, ungdomskandidat

 Plass på lista: 28. plass

Hjertesak:
jeg ønsker å skape et grønnere Harstad, hvor miljøvennlig kollektivtransport er en mulighet alle kan benytte seg av. Gjennom veipakken vil jeg at vi skal jobbe for flere bussavganger, flere rutenett og lavere priser slik at flere benytter seg av kollektivtransporten. Som et talerør for de unge i min kommune ønsker jeg å fremme deres sak. Flere studentboliger, billigere kulturskole og gode, miljøvennlige skoler er viktige saker for meg. Skal vi restaurere eller bygge nytt ønsker jeg at det gjøres i henhold til et miljøvennlig perspektiv. En bedring av helseskoletjenesten er også viktig for meg. Den psykiske helsa er like så viktig som den fysiske og utgjør halve menneske. Flere helsesøstre, helsepedagoger og en implementering av lære om psykiske lidelser, symptomer og behandling inn i lærerstudiet slik at psykisk helse kan bli et samtaleemne av lav-terskel, for å fremme forståelse og toleranse for at andre sliter psykisk.

 Hvilken forskjell vil du gjøre i kommunen din?
Jeg vil være et talerør for de unge. Jeg vil alltid kjempe for de unge og for AUFs visjon, det gjør meg litt annerledes.

Hvorfor stiller du til valg?:
Jeg stiller til valg i Harstad kommune fordi jeg ønsker meg et Harstad hvor alle føler de kan bli sett og hørt uavhengig av deres bakgrunn. Et samfunn hvor alle føler at de kan være en del av et stort fellesskap og hvor alle blir inkludert. Samtidig vil jeg være et bidrag for de unge i vår kommune. Ungdom er vår fremtid, det er derfor viktig at vi investerer i dem.

 

Frida Victoria D. Vang, 19 år. 

Frida, ungdomskandidat

Plass på lista: 35. plass

Hjertesak:
Psykisk helse er en stor utfordring blant barn og unge i Norge. En av mine hjertesaker ved årets kommunevalg er derfor å sikre at barn og unge i min kommune har et skole- og kulturtilbud som omfavner alle – også de som faller utenfor. Psykisk helse er et tema som i mange tilfeller kan oppfattes som vanskelig og tabubelagt. Det blir derfor også viktig å belyse temaet i større grad, både gjennom større fokus på psykisk helse i skolen, men også gjennom å styrke barn og unges muligheter til medvirkning i forebyggende arbeid mot mobbing, frafall og diskriminering.

Hvilken forskjell vill du utgjøre i kommunen din? / Hva vill du gjøre i kommunen din?:
Jeg vil jobbe for å styrke de unge stemmene i Harstad gjennom å kjempe frem barne- og ungdomssaker.

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
Jeg ønsker meg et Harstad med en kommunepolitikk som inkluderer sine unge og eldre, som sikter på miljø- og klimavennlige løsninger, og som ser mot framtiden gjennom en økt satsing på kunnskap, kultur og tilrettelegging for vekst i byens næringsliv. Jeg tror at den beste kommunepolitikken kun kan skapes i fellesskap, og derfor var det viktig for meg å kunne bidra som en stemme for de unge.

 

 

Bli medlem i AUF