UNGDOMSKANDIDATER I MIDT-TROMS - AUF

UNGDOMSKANDIDATER I MIDT-TROMS

I år er det kommune- og fylkestingsvalg. I uker og måneder har valgkomiteer for arbeiderpartiet rundt omkring i hele Troms jobbet på spreng med å skreddersy og ferdigstille valglistene til arbeiderpartiet frem mot kommune og fylkestingsvalget 2015.

At ungdommen spiller en stor og viktig rolle i arbeiderpartiet går igjen i partiets politikk og ikke minst i deres valglister. For hvem kan vel tale ungdommens sak bedre en ungdommen selv? Det er ingen hemmelighet at AUF i Troms er fylt med dyktige og engasjerte ungdommer, som nå er klare for å ta sin plass i fylkestinget, bystyrene og ikke minst kommunestyrene rundt omkring i hele Troms. AUF i Troms er stolte av å kunne presentere våre kamerater og arbeiderpartiets ungdomskandidater fra Midt-Troms ved valget 2015.

 

BERG 

Nicklas Johansen, 18 år.

Nicklas kan.pres

Plass på lista: 6. plass

Hjertesak:
Min hjertesak er å få barn og unges meninger inn i politikken. Barn og unge har en unik evne til å tenke i det kreative hjørne, noe som vil gjøre politikken mindre A4. Vi er fremtiden!

Hvilken forskjell vil du utgjøre i kommunen din?/hva vil du gjøre i kommunen din?:
Den største forskjellen jeg vil utgjøre for kommunen min er at det kommer litt ungt blod inn i politikken. Næringslivet i Berg er klisteret som gjør at vi kan bo her. Da trenger de en politikk som tilrettelegger for at de skal kunne utvikle seg, skape arbeidsplasser og verdier. Dette er igjen viktig for å gjøre oss til en attraktiv kommune, noe som jeg kommer til å ha fokus på.

Hvorfor valgte du å stille til valg:
Jeg valgte å stille til valg for å ha muligheten til å utvikle kommunen min, og prøve å utgjøre en forskjell. Politikken har vært dominert av voksne, og jeg hadde et ønske om at det skulle være litt yngre personer i kommunestyret. Jeg er veldig engasjert for kommunen min, og da tenkte jeg at det var en god ide å stille til valg.

BARDU

Mari Martinsen Siljebråten, 25 år

Mari siljebråten

Statsviter

Plass på lista: 6. plass

Hjertesak: Robuste og levekraftige lokalsamfunn.

Hvilken forskjell vil du utgjøre i kommunen din?/ Hva vil du gjøre i kommunen din?: Bidra til at Bardu kommune skal være en attraktiv og variert kommune å bo og arbeide i, for folk i alle aldre.

Hvorfor valgte du å stille til valg?: Lokalpolitikken påvirker de kjente omgivelser man lever i, og for meg oppleves det som meningsfullt med politisk engasjement for disse omgivelsene.

 

Hanne Linaker, 21 år

hanne linaker

Studerer rettsvitenskap ved UiT

Plass på lista: 12. plass

Hjertesak:
Kultur! Det binder mennesker sammen på tvers av ulikheter, og er en kilde til glede og inspirasjon.

Hvilken forskjell vil du utgjøre i kommunen din?/ Hva vil du gjøre i kommunen din?:
Jeg ønsker å bidra til å realisere Framtidstunet, slik at barn og unge får en god skolehverdag, gode idrettsanlegg og gode kulturlokaler. Barn og unge er fremtiden og da er det viktig at de satses på.

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å bidra til utvikling og engasjement i kommunen min. Jeg vil være med å gjøre Bardu til en attraktiv kommune å bosette seg i, også i framtiden

 

Stine Bjørkli, 17 år 

Stine bjørkli

Videregående-elev

Plass på lista: 18. plass

Hjertesak:
Jobbe for nye kulturlokaler.

Hvilken forskjell vil du utgjøre i kommunen din?/ Hva vil du gjøre i kommunen din?:
Jobbe for å få et integrert og inkluderende samfunn, der folk ønsker å bosette seg.

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
Jeg mener det er viktig at ungdommen blir hørt, da det er vi som skal ta kommunen videre inn i fremtiden.

 

MÅLSELV

Siri Marie Sandbakken, 20 år

Siri Marie Sandbakken2

vikar på sykehjem og i barnehage

plass på lista: 8. plass

Hjertesak:
At alle barna i kommunen har rett til barnehageplass uavhengig av når på året de er født.

Hvilken forskjell vil du utgjøre i kommunen din?/ Hva vil du gjøre i kommunen din?:
Gjøre Målselv til en kommune hvor det er godt å leve og der folk ønsker å bosette seg.

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
Jeg brenner for hjembygda og ønsker å være med på å forme kommunen for framtida.

Mathias Hafredal Johansen, 18 år

Mathias

Plass på lista: 11.plass

Hjertesak:
Min hjertesak er en bedre eldreomsorg i kommunen min. Det klages stadig på at vårt tilbud er mangelfult både mtp. Sykehjemsplasser, men også med plasser på spesialinstutisjoner som demensavdelinger.
Hvilken forskjell vil du utgjøre i kommunen din?/ Hva vil du gjøre i kommunen din?:
I min kommune ønsker jeg å gjøre det enklere for ungdom å delta på uorganisert aktivitet. Vi har for eksempel programfestet at vi skal få skaffet et aktivitetshus, herunder skatepark, slik at uorganisert ungdom lettere skal få noe å sysle med.
Hvorfor valgte du å stille til valg?:
Jeg valgte å stille fordi jeg er en person som ikke bare kan sitte å vente på at noe skjer. Og for å gjøre noe med dette må jeg være del i det selv. Jeg er en pådriver for flere lokale saker og det er disse som virkelig fikk meg til å stille til valg.

LENVIK 

 

Simen-Johan Pettersen, 18 år

Simen

Plass på lista: 11. plass

Hjertesak:
Min hjertesak er å øke antallet rus- og psykiatri boliger i Lenvik.

Hvilken forskjell vil du utgjøre i kommunen din?/ Hva vil du gjøre i kommunen din?:
Sørge for at alle blir hørt. Jeg vil gjøre Lenvik kommune til et bedre kommune å bo i for alle.

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
Fordi jeg brenner for hjemkommunen min.

 

 Silja Kristianne Uteng, 24 år

Silja

Pedagog

Plass på lista: 14. plass

Hjertesak:
Jeg vil ha vann i bassengene. Det å kunne svømme redder liv!

Hvilken forskjell vil du utgjøre i kommunen din? Hva vil du gjøre i kommunen din?:
Jeg vil sørge for at distriktene får være mer med når store avgjørelser blir tatt. Jeg vil kjempe i mot en sentralisering. Det er på tide man forstår hva en sentralisering medfører for distriktene. Sentraliseringen er ikke taperen – distriktene er.

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
Jeg synes det er på tide at de unge i kommunen kommer mer med. Det er vi som skal overta med tiden og da er det viktig at vi har en finger med i spillet. Jeg vil også sørge for at distriktene har en stemme i politikken.

 

 

 

 

 

Bli medlem i AUF