UNGDOMSKANDIDATER I FINNMARK - AUF

UNGDOMSKANDIDATER I FINNMARK

På mandag er det kommune- og fylkestingsvalg. Alt for ofte ender kommunestyret opp med en gjeng middelaldrende menn og kvinner i dress. I år er AUF i Finnmark proppet med medlemmer som ønsker å forandre på dette, og stiller til valg som ungdomskandidater i deres kommune. Ungdom spiller en viktig rolle i Arbeiderpartiets politikk. Og hvem passer vel bedre til å fronte ungdommens sak bedre enn ungdom selv? AUF i Finnmark er fylt av dyktige og engasjerte ungdom som er klar til å overta kommunestyre og fylkesting. AUF i Finnmark er stole av å kunne presentere våre kandidater til årets valg:

VADSØ

Julie Møller Wormdal, 19 år

11995512_10153487243190973_1050127904_n

15. plass på kommunestyrelista og 28. plass på fylkestingslista

Hjertesak:
Min hjertesak i kommunen min Vadsø er gratis bane- og husleie for frivillige organsiasjoner. Jeg vil at ungdom skal inkluderes mer i kulturlivet gjennom rusfrie arrangement. Og jeg spør om det kan være aktuelt med en form for studentrabatt eller «ungdomskort» for å få de unge til å handle mer i lokale butikker enn på nett.

Hva vil du gjøre for kommunen din?
Jeg vil at det skal bli bedre kollektivtilbud i det fine fylket vårt, der vi har dyre bussbiletter. Jeg vil at vi skal få ned frafallet fra den videregående skolen, som er veldig høyt i fylket vårt. Jeg vil ha flere arbeidsplasser så jeg kan komme hjem til fylket etter endt studietid og få en bra arbeidsplass.

Hvorfor valgte du å stille til valg?
Jeg valgte å stille til valg fordi det trengs politikere som er opptatte av skolehelsetjenesten og psykisk helse, fritidstilbud for unge, frafall i skolen, klimaproblemet og rettferdighet. Da trenger vi flere unge mennesker inn i kommunestyretog fylkestinget! OG fordi du gjør en forskjell om du engasjerer deg!

SØR-VARANGER

Kaja Holm, 18 år

mig12. plass på kommunestyrelista

Hjertesak:
Min hjertesak er en mobbefri skole hvor alle skal føle seg trygg og inkludert.
Hva vil du gjøre for kommunen din?
Jeg vil være med på å bidra til å skape en 100 % mobbefri skole som skaper gode holdninger slik at alle uansett kjønn, funksjonsevne, religion, nasjonalitet eller posisjon får like muligheter. Jeg vil lytte til hva barn og ungdom har å si, og være deres stemme i Sør-Varanger kommune.
Hvorfor valgte du å stille til valg?
Jeg ble med i AUF fordi jeg har trua på at vi sammen kan skape et samfunn hvor frihet, likhet og solidaritet skal være grunnprinsippene. Jeg ønsker å være med på å lage mindre forskjeller og skape mer solidaritet i samfunnet vårt. Jeg valgte å stille til valg fordi jeg mener det er viktig at ungdommen får være med å bestemme viktige saker som angår oss, og fordi jeg vil være med på å gjøre Sør-Varanger kommune til en tryggere og bedre plass å bo på.

Julia Fjellvoll, 19 år

11870653_864390730310114_3409537049736652685_n16. plass på kommunestyrelista

Hjertesak:
Jeg er opptatt av psykisk helse blant ungdom og vil jobbe for at det skal være enklere å be om hjelp når det trengs, jeg vil jobbe for bedre helsetjeneste blant unge, og få mer fokus på dette i skolen.

Hva vil du gjøre for kommunen din?
Vår kommune skal være spennende å bo i. Jeg er opptatt av at vi skal klare å opprettholde tilbudene vi har samt at vi alltid utvikler oss i nye retninger. Jeg er også opptatt av utdanning, og tilbudene som gis på skolene. Du skal ikke trenge å flytte for å gå en bestemt linje, og vi skal kunne tilby elevene de linjene de vil ha. Jeg vil også jobbe for å få flere ungdommer politisk aktive får å få frem deres meninger i saker som omhandler vår kommune, dette er viktig i og med at ungdom kan komme med nye innspill og nye idèer, vi – akkurat som andre må ta vare på vår kommune og fremsnakke den.

 HAMMERFEST

Tarjei Jensen Bech, 23 år

10960608_10205764054803537_1540488397_o7. plass på kommunestyrelista & 13. plass på fylkestingslista

Hjertesak:
Min hjertesak er at vi skal få flere læreplasser til ungdom.

Hva vil du gjøre for kommunen og fylket ditt?
Om jeg kommer inn i kommunestyre- og fylkestinget skal jeg arbeide for en bedre skole for alle. Det er alt for mange elever som faller i fra. Vi må derfor sørge for flere og bedre lærere, praksisrette yrkesfaga i større grad enn i dag og styrke rådgivningstjenesten slik at ungdom kan få god hjelp til å ta riktig karrierevalg for seg selv. 

Hvorfor valgte du å stille til valg?
Jeg meldte meg inn i AUF da jeg var 13 år. Det var fordi jeg ønsket og bli med på noe større en meg selv. Jeg har vært på 6 Utøyaleire som viste meg betydningen av solidaritet og at vi tar vare på hverandre. Jeg ønsker å bidra til et bedre Norge og en mer rettferdig verden. Derfor stiller jeg til valg for Arbeiderpartiet. Det handler om å gjøre en forskjell. 

 

Ørjan Pedersen, 19 år

12007230_10206921477462787_2005461110_n 23. plass på kommunestyrelista

Hjertesak:
Min hjertesak er å få «ungdommens kommunestyre» til Hammerfest. Jeg mener at det er viktig at ungdommen er med og engasjerer seg i det som skjer i hjemkommunen, og ikkeminst er med på å bestemme hva som skal skje i hjemkommunen.

Hva vil du gjøre for kommunen din?
Jeg vil jobbe for at ungdommen i Hammerfest skal ha bedre fritidstilbud. Jeg vil jobbe for en ungdomsklubb med gode ansatte som er der for ungdommen, et godt kinotilbud til alle, idrett til alle, og hvis noen har andre hobbyer så skal jeg jobbe for at det skal være mulig å legge opp til det.

Hvorfor valgte du å stille til valg?
Jeg valgte å stille til valg fordi jeg bryr meg om hjemplassen min og fordi jeg vil være med å forbedre det samfunnet vi har idag, og samfunnet vi kan ha i framtiden.

 

Christian Bergeton Klaussen, 23 år


Christian B Klaussen 225. plass på kommunestyrelista

Hjertesak:
Min hjertesak er et rettferdig arbeidsliv. Det vil si at alle skal ha mulighet til å jobbe i fulle stillinger med en lønn det går an å leve av!

Hva vil du gjøre for kommunen din?
Jeg vil sammen med resten av kommunestyre jobbe for at Hammerfest forblir olje- og gasshovedstaden i nord. Det er også viktig at flest mulig av arbeidsplassene og arbeidsoppdragene som genereres av denne industrien tilfaller personer bosatt i Hammerfest og resten av Finnmark. Det er i Finnmark verdiene ligger, og da er det viktig at vi får ta del i verdiskapningen.

Hvorfor valgte du å stille til valg?
Jeg valgte å stille til valg fordi jeg mener at min stemme kan utgjøre en forskjell! Jeg mener også at vi behøver unge stemmer og nye ideer i kommunestyret! 

KARASJOK

Mari Johnsen, 22 år

DSC004906. plass på kommunestyrelista

Hjertesak:
Eldreomsorg og ungdom

Hva vil du gjøre for kommunen din?
Jeg vil jobbe for at Karasjok kommune skal få seg et kulturløft. Jeg vil også jobbe for at denne bygda skal bli attraktiv å bo i, og at ungdom flytter hjem etter endt skolegang utenbys. I tillegg vil jeg jobbe for et bedre fritidstilbud for ungdommen i kommunen.

 

Hvorfor valgte du å stille til valg?
Jeg valgte å stille til valg fordi jeg ønsker at Karasjok skal bli en attraktiv plass å bo, slik at unge ønsker å flytte tilbake igjen når man er ferdig med utdannelsen sin. Jeg valgte også å stille til valg fordi innsparinger i kommunen ikke bare har resultert i at vi er ute av ROBEK, men også at kommunens tilbud til ungdom har blitt dårligere. Det er barn, ungdom og de eldre som kommer ut som taperne i innsparinger, og dette klarer jeg ikke å sitte stille og bare se på.

 

Jan Egil Høgden, 19 år

10468436_10152107581511441_4998222467978277538_n

11. plass på kommunestyrelista

Hjertesak:
Min hjertesak er ungdom, natur og laksefiske. Jeg er opptatt av hvordan kommunen tilrettelegger for aktivitet for unge, slik at flere velger å bli boende i kommunen.

Hva vil du gjøre for kommunen din?
Jeg vil jobbe for at kommunen får flere ungdom til å flytte hjem etter studietiden. Dersom de skal ønske å bosette seg i Karasjok må tilbudet for unge være tilstrekkelig. 

Hvorfor valgte du å stille til valg?
Jeg valgte å stille til valg fordi jeg vil være med på å endre politikken i hjemkommunen min.

 

VARDØ

Fredrik Wikestad, 20 år

fred
23. plass på kommunestyrelista
Hjertesak:
Ungdomsråd og ungdomsklubb.
Hva vil du gjøre for kommunen din?
Jeg vil jobbe for å få ungdommers stemme i kommunen fram slik at de får være med å bestemme hva som skjer i med deres by og framtid, ved å blant annet jobbe opp mot et ungdomsråd i byen. Jeg vil også arbeide for å få igang en ungdomsklubb i byen for å igjen å få et stabilt, rusfritt sammlingspunkt for byens ungdom, samt sikre de andre gode fritidstilbudene i kommunen.
Hvorfor valgte du å stille til valg?
Jeg valgte å stille til valg fordi jeg ønsker å gjøre en forskjell for ungdom i kommunen min.

 

PORSANGER

Agnete Masternes Hanssen, 19 år

agnes5. plass på kommunestyrelista

Hjertesak:
Jeg brenner for at innbyggerne i kommunen vår skal ha et godt og verdig tilbud der de bor. En god og verdig eldreomsorg gjennom aktivitører på Helsetun og et godt psykisk helsetilbud for unge er mine to hjertesaker som jeg ønsker å jobbe for.Hva vil du gjøre for kommunen din?
Jeg ønsker at kommunen skal være en tilrettelegger for et godt og trygt tilbud til innbyggerne sine. Jeg vil jobbe for en verdig eldreomsorg, gode barnehager og gode skoler i hele kommunen.Hvorfor valgte du å stille til valg?
Jeg valgte å stille til valg fordi jeg vil være ungdommens stemme inn i kommunestyret. Samtidig tror jeg at jeg har gode og sterke meninger å bringe inn i kommunestyret.

Issát Ánde Jovnna Eira, 22 år

Mediebilde PAP

12. plass på kommunestyrelista

Hjertesak:
En av mine hjertesaker er at ungdom skal ha like muligheter og tilbud som skole og helsesøster, uansett hvor i Porsanger de bor. Kvaliteten på kommunale tjenester skal ikke avhenge av hvor i Porsanger du bor.

Hva vil du gjøre for kommunen din?
Hvis jeg får din stemme, vil jeg kjempe for skolene i Billefjord og Børselv. Jeg vil styrke samisk og kvensk kultur- og språkrettede tiltak og tilbud. Jeg vil også jobbe for at næringslivet stimuleres til vekst, og da spesielt i distriktene i Porsanger. Jeg ønsker bolyst og trivsel for ALLE, i hele kommunen vår!

Hvorfor valgte du å stille til valg?
Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet i Porsanger fordi jeg vil være med å skape en bedre framtid for ungdom. Vi har det ganske bra i Porsanger og jeg stortrives i vår kommune, men det er mye som kunne blitt bedre. Jeg føler at vi ungdom har for lite makt over saker som angår oss selv, derfor ønsker jeg å være en stemme for ungdom i hele vår langstrakte kommune. Jeg håper du stemmer på meg og Arbeiderpartiet 14. September. Men viktigst av alt, bruk stemmeretten!

 

FYLKESTINGET

Katrine Næss Holmgren, 19 år

Jonas 18. plass på fylkestingslista
Hjertesak: 
Min hjertesak er at vi skal få flere lærere inn i skolen. Jeg synes det er dumt at læreren ikke har tid til å følge opp elevene sine ordentlig og at ikke hver elev blir sett og får den hjelpa de har krav på. Løsningen ligger i flere lærere.
Hva vil du gjøre for fylket ditt?

I fylket ønsker jeg å jobbe for flere lærlingeplasser. Det blir for dumt at elever går to år på yrkesfag, uten at de får lærlingeplass. Folk må få ta fagbrev i Finnmark. En annen sak jeg vil jobbe for er kollektivtilbudet i Finnmark. Finnmark er Norges største fylke. I tillegg har vi utrolig mange borteboende elever som gjerne vil hjem i helger og ferier. Da må bussen gå, og skal ikke koste allverdens. Jeg vil ha flere læreplasser i fylket og at bussen skal gå oftere og koste mindre for ungdom.
Hvorfor valgte du å stille til valg?
Jeg valgte å stille til valg fordi jeg vil være med å påvirke. Jeg vil ikke at det skal være gamle menn i dress som bestemmer, og jeg ønsker å være et friskt pust på fylkestinget. Jeg ønsker å være en stemme for ungdom.

KryssUngdom

Bli medlem i AUF