Ungdomskandidatene våre i Jevnaker - AUF

Ungdomskandidatene våre i Jevnaker

I Jevnaker kommune har vi to flotte ungdomskandidater, Synne Brørby Munkerud og Marit Krogvold Eriksen. Begge stiller til valg for andre gang, og legger bak seg en god periode som fast representant og 1.vara i kommunestyret 2015- 2019.

Jevnaker kommune er som Synne beskriver den, en perle av en fjordlandsby. Her er det fint å vokse opp, og å bli gammel. Historisk har Jevnaker vært en rød kommune og Arbeiderpartiet sitter nå med ordfører og varaordfører, og åtte av 19 representanter i kommunestyret. Kommunen er gode på å samarbeide for å skape utvikling, og er kjent for å tilby gode tjenester.

AUF er heldige som har disse to ungdomskandidatene i Jevnaker. Her kan du bli bedre kjent med dem:

Navn: Synne Brørby Munkerud

Alder: 21 (blir 22 i 2019)

Plassering: 4.

Hjertesaker: En mobbefri skole, klima og en næringsutvikling som gjerne er opplevelsesbasert.

Synne meldte seg inn i AUF for åtte år siden fordi hun ville være med å gjøre en forskjell. AUF står hennes verdier nært i tillegg til at hun digger engasjerte, kloke og positive folk, som hun mener organisasjonen har flust av. Motivasjonen hennes for å stille til valg er at hun vil gjøre en jobb for innbyggerne i hjemkommunen sin, og fordi det er viktig at unge deltar.

I valgkampen elsker hun å møte mange nye mennesker som er opptatt av lokalmiljøet. Og for deg som ønsker å engasjere deg, har hun en ting å si:

«Du trenger ikke noe erfaring. Kun engasjement».

 

Navn: Marit Krogvold Eriksen

Alder: 22

Plassering: 6.

Hjertesaker: Klima, helhetlig utdanningstilbud med lik praksis i kommunen og at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.

Marit mener at kommunene må handle og sette standarden for gode klimatiltak nå. Hun ønsker at Jevnaker skal bli en enda mer klimaklok kommune. Hun er også opptatt av inkludering. Alle barn og unge skal ha så like forutsetninger som mulig for å lykkes. I valgkampen håper hun å få flere unge mennesker til å bruke stemmeretten sin.

 

Bor du i Jevnaker? Vi håper at du bruker stemmeretten, og stemmer på disse to som har mange ambisjoner for kommunen!

 

Bli medlem i AUF