Ungdomskandidatene i Ringerike - AUF

Ungdomskandidatene i Ringerike

 

 

Ringerike kommune har lenge blitt styrt av Arbeiderpartiet. Også i år er det flere ungdomskandidater på lista. Øverst finner vi Thea Våreid- Sørensen. 18- åringen meldte seg inn i AUF fordi hun ønsket å redde verden, og AUF var det ungdomspartiet som sto hennes verdier nærmest. Hun ønsker å representere ungdommen i Ringerike, og hun mener det er for få unge i dagens kommunestyre.

«For å oppnå et Ringerike for alle, må ungdommen være med»

I Ringerike kommune er det Arbeiderpartiet som har ordføreren. I løpet av perioden har kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet blitt styrket. Det samme har skolen i form av bygg og digitalisering. Velferdsteknologi er også noe som har blitt satset på. Thea håper på at det i neste periode vil være et mer venstrevridd samarbeid i kommunen slik at man kan få til enda flere positive vedtak som kan gjøre hverdagen til folk lettere.

For Thea er det viktig at alle barn og ungdom har en inkluderende barne- og ungdomstid. Derfor er hjertesakene hennes mobbeknapp på skolenes nettsider og et trygt oppholdssted for russen. Hun gleder seg til å vise at ungdom kan hvis de vil, og de kan også være seriøse når det trengs. Thea sier at en aldri må la alderen begrense deg, og at man ikke må være redd for å møte opp på ting og si ja til å påvirke.

 

Her er en liste over ungdomskandidatene i Ringerike:

 Navn: Thea Våreid- Sørensen

Alder: 18 år

Plassering: 5.

Hjertesaker: Innføring av mobbeknapp og et trygt oppholdssted for russen.

 

Navn: Saeid Hosseini

Alder: 23 år

Plassering: 12.

Hjertesaker: Bærekraftig vekst av kommunen, sikre gode velferds- og fritidstilbud og et inkluderende samfunn.

 

Navn: Karine Jonsrud Pedersen

Alder: 19 år

Plassering: 19.

Hjertesaker: Bedre tilgang på fritidsaktiviteter, et fast oppholdssted for russen og en mer klimavennlig kommune.

 

Navn: Tora Alvilde Hagen Tungesvik

Alder: 20 år

Plassering: 21. plass

Hjertesaker: Mobbeknapp i skolen, mer fokus på psykisk helse i alle aldersgrupper og leksehjelp i grunnskolen.

 

Navn: Martine Schulerud Nilsen

Alder: 19 år

Plassering: 31. plass

Hjertesaker: Klima og miljø, et trygt og bra skolemiljø for barn og unge og å styrke lavterskeltilbud for å bedre den psykiske helsen i kommunen.

 

Stem Arbeiderpartiet 9. september. Stem på ungdommen!

Bli medlem i AUF