Ungdomskandidatene i Drammen - AUF

Ungdomskandidatene i Drammen

 

I 2020 blir Drammen, Nedre Eiker og Svelvik slått sammen, og det er i den nye stor- kommunen valget til høsten gjelder. Heldigvis for AUF har vi mange flotte folk på lista til Drammen AP. På kumulert plass finner vi Bendik Thun og Elisabeth Vanadis Sund.

Bendik Thun er tidligere leder av AUF i Buskerud, og han stiller til valg fordi han vil at Drammen kommune skal bli enda bedre for ungdom. Blant hjertesakene hans finner vi drømmen om at Drammen skal bli en moderne sykkelby. Han kaller seg selv en heftig sykkelnerd, og han mener kommunen trenger en retningsforandring innenfor sykkel og kollektivtransport men også innenfor næringslivet. Bort fra privatisering og dårlige tjenester til bedre fellesskapsløsninger.

I Nedre Eiker og Svelvik har det vært en mer balansert styring. I Drammen derimot har det nærmest vært total dominans fra Høyre i snart 16år. AP i Drammen var de som startet oppussinga av byen, og den gikk fra å være et veikryss med dårlig luft og kloakk til en flott by. Men med Høyre i spissen, er Bendik redd for at Drammen igjen blir et veikryss. Det er Arbeiderpartiet som har de beste løsningene og planene for kommunen.

«Det er viktig og arbeide for en kommune der alle har like muligheter uavhengig av kjønn, inntekt, etnisitet, tro og bakgrunn»

Elisabeth Vanadis Sund gleder seg til å jobbe for at nettopp Arbeiderpartiet skal vinne valget. Hun syntes noe av det fineste med valgkamp er å møte og høre historiene til innbyggerne i kommunen. «Det er viktig og arbeide for en kommune der alle har like muligheter uavhengig av kjønn, inntekt, etnisitet, tro og bakgrunn», sier Elisabeth.  Lær mer om henne og de andre ungdomskandidatene i Drammen her:

 

Navn: Bendik Thun

Alder: 23 år

Plassering: 8.

Hjertesaker: Sosial boligpolitikk, idrett og fysisk aktivitet må være lavterskeltilbud og Drammen må tenke nytt på hvordan man ønsker å tilrettelegge for syklister.

 

Navn: Elisabeth Vanadis Sund

Alder: 19 år

Plassering: 9.

Hjertesaker: Rabatt- og støtteordninger til lavinntektsfamilier slik at flere kan delta i fritidsaktiviteter, skolefrokost og å styrke skolehelsetjenesten.

 

Navn: Victoria Øverland

Alder: 21 år

Plassering: 11.

Hjertesaker: Alle barn og unge skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø i Drammen. Da må det være en god skolehelsetjeneste med helesykepleiere på alle skoler når elevene er der. Foreldre i Drammen skal også ha mulighet til å ha barna sine i barnehage, og aktivitetsskole (AKS) etter skoletid.

 

Navn: Helle Hertzberg

Alder: 20 år

Plassering: 21.

Hjertesaker: Minske ulikhetene, bedre idrettstilbud og  grønne lunger.

 

Navn: Rutkay Sabri

Alder: 21 år

Plassering: 28.

Hjertesaker: At Drammen skal bli en levende studentby, fritidsaktiviteter må være billigere og innføring av gratis skolefrokost.

 

Navn: Theresa Johanssen

Alder: 20 år

Plassering: 29.

Hjertesaker: En bedre eldreomsorg, som inkluderer bedre mat på sykehjem og at de som jobber med eldre skal ha kompetanse innenfor fagfeltet. I tillegg trenger vi flere lærlingplasser og bedre vilkår for lærlinger. Det må også bli mer fokus på psykisk helse blant unge.

 

Navn: Miduja Rasiah

Alder: 19 år

Plassering: 33.

Hjertesaker: Det er avgjørende at vi allerede nå begynner å ta steget mot mer fornybare energikilder og reduserer våre klimagassutslipp for at vi skal ha en jordklode å leve på i fremtiden. Alle skal ha like muligheter i samfunnet og vi må jobbe for å fjerne det kjønnsbaserte skillet i verden.

 

Navn: Andrine Høyvik Skjold

Alder: 19 år

Plassering: 35.

Hjertesaker: Helsesykepleier må være tilgjengelig på alle ungdomsskoler og videregående skoler, vi må jobbe hardt for å sikre en god psykisk helse. Det er også viktig at elever ved yrkesfaglige linjer må få sikret en lærlingplass.

 

 

Navn: Jonathan Gaathaug

Alder: 21 år

Plassering: 36.

Hjertesaker: Alle fortjener en verdig alderdom, og skoler må passe for alle elever.

 

Navn: Andreas Jebsen Skjærsvold

Alder: 19 år

Plassering: 38.

 

Navn: Øyvind Normann

Alder: 25 år

Plassering: 48.

Hjertesaker: Styrke og fortsette integreringsarbeidet, bedre og mer robust kollektivtransport i hele nye Drammen, og inkluderingsarbeid i skolen.

 

Husk og bruk stemmeretten 9. september! Stem på Arbeiderpartiet og stem på ungdommen. 

Bli medlem i AUF