Ungdom vinner på Arbeiderpartiets budsjett - AUF

Ungdom vinner på Arbeiderpartiets budsjett

I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett er det lagt inn en rekke gode tiltak mot den økende arbeidsledigheten, særlig rettet mot ungdom. – Dette er viktig for mange ungdommer i en vanskelig situasjon, og viser at Arbeiderpartiet mener noe med slagordet «Arbeid til alle er jobb nummer én», sier AUF-leder Mani Hussaini.

Mani Hussaini

For det første er det lagt inn 40 millioner kroner til en forsøksordning med NAV Ung, en egen satsing under NAV-paraplyen som særlig retter seg mot ungdom under 30 år som hverken er i jobb eller tar utdanning.

– Arbeidsledigheten i Norge har vokst kraftig det siste året, og økningen er størst blant de unge. Disse ungdommene går en usikker fremtid i møte, derfor foreslår vi ekstra innsats for å bringe disse inn i arbeidslivet. En ungdom som faller utenfor er en enorm utgift, mens en ungdom som er i jobb eller utdanning er en enorm ressurs, sier Hussaini.

NAV Ung skal ha som mål at ungdommer som står ledige kommer seg inn i jobb eller utdanning innen tre til seks måneder. Programmet skal også drive oppsøkende og forebyggende arbeid overfor skoleelever i samarbeid med rådgivningstjenesten ved videregående skoler. I første omgang er NAV Ung foreslått som et prøveprosjekt på Sørvestlandet, der arbeidsledigheten er spesielt stor nå.

– Dette er en sak AUF har jobbet med lenge, og vi er glade for at Arbeiderpartiet tar det inn i sitt alternative budsjett. Nå håper vi at også regjeringen ser hvor godt dette tiltaket er, slik at det ikke bare blir en seier for oss, men også for alle ungdommer som går ledige, sier Hussaini.

Arbeidslivsoffensiv

I tillegg foreslår Arbeiderpartiet å øke lærlingtilskuddet med 125 millioner kroner på toppen av den økningen regjeringen allerede har lagt inn.

– Dette tilsvarer to og en halv gang så mye som Siv, Erna og kompani har lagt på bordet, og viser at vi ønsker å gå enda mer offensivt til verks for å sikre fremtiden til unge arbeidstakere, sier Hussaini.

Andre tiltak på arbeidsliv:

  • 2 000 nye tiltaksplasser
  • 3 000 nye studieplasser
  • 300 nye fagskoleplasser
  • Et mer fleksibelt permitteringsregelverk

Bistand og skatt

AUF-lederen er også svært fornøyd med at Arbeiderpartiet halverer regjeringens korttenkte bistandskutt på 4,2 milliarder kroner.

– Det er veldig bra at Ap halverer regjeringens kutt til verdens fattige. Samtidig er det gledelig at det legges opp til en fortsatt satsing på bistand til klimatiltak og sivilsamfunnene, sier Hussaini.

– Regjeringen har i sitt budsjettforslag nok en gang prioritert skattekutt som først og fremst gagner landets aller rikeste. Det mener vi er en helt feil prioritering med tanke på de utfordringene vi nå står overfor. I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett blir disse utfordringene tatt på alvor, og vi ser at det ikke er tiden for nye omfattende skattekutt, men heller en skatteprofil som bidrar til å utjevne forskjeller.

Bli medlem i AUF