Tre Trøndere er innstilt til det nye sentralstyret! - AUF

Tre Trøndere er innstilt til det nye sentralstyret!

I forbindelse med høstens landsmøte i AUF har nå den valgkomiteen lagt fra sin enstemmige innstilling til det nye sentralstyret. Her er Trøndelag godt representert, vi er så heldige å ha fått inn hele tre kandidater i innstillingen. Vår dyktige Gaute Børstad Skjervø er innstilt til nestledervervet og Julie Instad Hole og Håkon Einarsve er innstilt som sentralstyremedlemmer.

Gaute Børstad Skjervø

AUF i Trøndelag mener med hånden på hjertet at Gaute er riktig person til å representere oss i AUF i Trøndelag godt inn i ledelsen. Med ham som nestleder er vi overbeviste om at AUF vil være i stand til å ta et ordentlig oppgjør med rasismen og høyreekstremismen i Norge og internasjonalt. Det er særlig viktig når vi snart går inn i året for 10års-markeringa etter 22. juli.
Gaute har også profilert seg i kampen for at internasjonal solidaritet skal ligge til grunn i vår utenrikspolitikk, og vært en av våre tydeligste ideologer. Med ham er vi sikre på at AUF får en samlende nestleder og et godt sosialdemokratisk forbilde. Dette er verdier som vil være viktige for at arbeiderpartiet skal vinne valget 2021.

Julie Indstad Hole

Julie er 24 år, kommer fra Trondheim og er kommunalråd i Trondheim kommune for Arbeiderpartiet. Hun har tidligere vært fylkesleder for AUF i Trøndelag og har ledet organisasjonen gjennom sammenslåingen av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.
Julie brenner for klima og miljø og for en mer solidarisk og rettferdig flyktning- og asylpolitikk. Julie har allerede vært sentralstyremedlem i 2 år og vi i Trøndelag er sikre at hun forsetter den gode jobben hun gjør for AUF. Samtidig som hun løfter god AUF-politikk inn i formannskapet i Trondheim AP. Som en av AUFs beste lag-bygger håper vi på at landsmøtet fortsatt har tillit til Julie og følger innstillingen til valgkomiteen.

Håkon Einarsve

Håkon er snart 20 år, kommer fra Stjørdal og er leder for AUF i Trøndelag og har vært det de siste to årene. Håkon har prestert å styre fylkeslaget på strek og tydelig måte.
Håkon har ført AUF i Trøndelag i en rødere og mer inkluderende retting. Håkon har kjempet gjennom en rekke politiske gjennomslag i Trøndelag Arbeiderparti bland annet behovet for en mer solidarisk skattepolitikk og en rettferdig innvandringspolitikk. Itillegg har han klart det umulige å får Trøndelag Arbeiderparti til å ta innover seg alvoret som ligger i klimakrisen. Den politiske kunnskapen og det grunnlegende engasjementet til Håkon kommer til å bli enorm ressurs for Trøndelag, sentralstyret og AUF som organisasjon.

Bli medlem i AUF