Tobias Linge er vår ungdomskandidat til stortinget - AUF

Tobias Linge er vår ungdomskandidat til stortinget

 

AUF i Akershus har nominert Tobias Hangaard Linge (Bærum f. 1997) som sin ungdomskandidat til stortinget. Les hans motivasjon til å stille her:

Den siste delen av ungdomsårene mine har jeg hatt gleden av å få være aktiv i AUF, og det er det mest givende jeg har drevet med. Å fordype seg i folks liv, mobilisere til valgkamp, banke på dører og skrive politiske forslag gir mening for meg, og er noe jeg har et genuint ønske om å fortsette med. Jeg vil bidra med mitt engasjement. Det er derfor med skrekkblandet fryd jeg nå stiller til Stortinget.

 

Gjennom min tid i AUF har jeg vokst på både kunnskap og erfaring. Fra å være en ubekymret skoleelev til å få øynene opp for urettferdigheten vi ser her hjemme og utenfor våre landegrenser. For klimakamp og ulikhet. Jeg vil ta med meg de perspektivene inn i de politiske områdene jeg brenner for:

 

  • En mer solidarisk boligpolitikk. Det er i ferd med å skapes et klasseskille i samfunnet vårt – de som er på boligmarkedet og de som står utenfor. Noen får ta del i veksten, andre ikke. Alle skal få muligheten til å skape et hjem, og derfor må det offentlige ta en tydelig rolle i boligutbyggingen.
  • Et tryggere arbeidsliv. Vi ser et råere arbeidsliv samtidig som organisasjonsgraden går ned. Jeg vil kjempe for et organisert arbeidsliv, retten til heltid og mot sosial dumping. Arbeidsmarkedet endret seg i et voldsomt tempo, og vi kan ikke tillatte at noen blir stående igjen. Vi må rigge arbeidsmarkedet på en måte som tar arbeidstakeren tilbake i førersetet.
  • Bedre økonomiske rammer for studenter. Studenter er blant de økonomisk svakeste av oss. I takt med et tøffere boligmarked og økende priser blir studentene hengende stadig lenger etter. Ingen skal måtte være velsignet av mor og fars lommebok for å gjennomføre drømmen sin. Jeg vil ta kampen for økt studiestøtte og billigere studentboliger.

 

Som ungdomskandidat har jeg ikke to mastergrader og en mannsalder med erfaring. Men det er heller ikke de perspektivene jeg er ment å ta med meg. Jeg vil snakke for de som er under utdanning, de som er ved foten til arbeidslivet, på dørstokken til boligmarkedet og de tusenvis av unge velgerne som føler at avstanden til makta er for stor. Ungdommen i dag er fremtidens voksne, og vi trenger at de i dag blir hørt slik at de i fremtiden kun har Arbeiderpartiet som eneste reelle alternativ. Vi har for mange politikere i Arbeiderpartiet som snakker på vegne av ungdom, men for få unge på Stortinget. De trenger en tydelig stemme, og jeg ønsker å være den stemmen.

 

Jeg har med meg erfaring som leder av AUF i Akershus og Viken, i tillegg til styret i Akershus Arbeiderparti og Bærum Arbeiderparti, og som ansatt i LO i Oslo og Akershus. Jeg har tatt del i programprosesser og vært en bidragsyter til både planlegging og gjennomføring av Stortingsvalgkamp, og nå sist lokalvalgkamp. Utenfor politikken har jeg drevet egen bedrift og er til våren ferdig utdannet økonom. Jeg håper og tror at erfaringen jeg har med meg kan bidra til kreativitet og nytekning når vi både skal drive valgkamp, og etter hvert utvikle og få gjennomslag for politikken vår.

 

Valget i 2021 blir et skjebnevalg for vår bevegelse. Jeg vil bidra med all min arbeidskapasitet, mitt store engasjement og pågangsmot for å mobilisere for våre løsninger.

 

 

AUF i Akershus har også nominert tidligere AUF-leder Mani Hussaini (Nordre Follo f. 1987) som sin andre hovedkandidat!

 

Videre har AUF i Akershus nominert disse i uprioritert rekkefølge:

Johannes Kiese (Bærum f. 1997)

Runa Kristine Fiske (Lillestrøm f. 1997)

Iselin Olafsen (Nannestad f. 2000)

Tiril Ljøstad (Enebakk f. 2000)

Bli medlem i AUF