AUF i koronatiden - AUF

AUF i koronatiden

Kjære AUFere,

 

Trykk her for å bli med i «AUFere» på Facebook

 

Nå har nasjonale myndigheter nettopp lagt fram nye, sterke virkemidler for hvordan vi skal håndtere Korona de neste ukene. Det er viktig at vi som unge og spreke mennesker bidrar til at smitte ikke spres til personer i risikogrupper, men heller opptrer solidarisk ved å holde oss hjemme.

Skoler og høyere utdanning er nå blitt utvidet stengt til etter påske, det vil si 13.april. Kultur- og idrettsarrangementer er forbudt inntil videre. Alle nasjonale tiltak vil kunne bli utvidet. Det vil i så fall vi i AUF følge opp.

*Alle fylkeslag og lokallag må i tillegg til nasjonale instruksjoner, også sette seg inn i lokale myndigheters råd og bestemmelser.

 

Hva betyr Koronautbruddet for AUF?

I AUF gjør vi alt vi kan for at organisasjonen skal fungere som normalt. Vårt mål er at AUF skal være et hyggelig samlingspunkt for oss alle gjennom denne tiden. Samtidig ønsker vi å holde aktiviteten oppe. Det innebærer at vi ikke legger politikken på is, men tvert imot bruker denne tiden til å diskutere og utvikle ny politikk, både nasjonalt og internasjonalt. Vi bruker tiden til å tenke nytt og bruke den tiden vi ellers hadde brukt på skolebesøk, og fysiske temamøter og sosialkvelder, til å finne andre måter for å styrke og samle organisasjonen vår. 

Lokallaga er selve hjertet i organisasjonen vår. Selv om vi nå er i en krisetid, så banker fortsatt aktiviteten i lokallaga jevnt og trutt. Vi ser at hele organisasjonen er flinke til å tenke nytt rundt aktivitet selv om vi ikke kan møtes fysisk. Lokallaga i organisasjonen imponerer med egne podkaster, digitale temamøter og mange skriver leserbrev med god AUF-politikk som sendes til lokalavisene. Dette er sånn AUF skal drives i praksis.

Det er sikkert mange der hjemme som lurer på hva denne krevende tiden vi nå er i betyr for arrangementer framover. Svaret på det er at vi ikke vet. Vårkampanjen planlegges med en digital backup og vi planlegger for at sommerleiren skal avholdes 29.juli – 2.august (hold av datoen). For er det noe vi virkelig trenger nå, så er det å møtes til årets vakreste eventyr på vår vakre, lille øy.

Vi lover å holde alle oppdatert fortløpende når vi vet noe mer.

 

Hva kan du gjøre?

Det viktigste vi kan gjøre i AUF i denne tiden er å opprettholde aktivitet og det sosiale fellesskapet som organisasjonen vår er. Derfor skal vi fortsatt arrangere temamøter, styremøter, skoleringer og sosialkvelder – digitalt.

Hva kan lokallaga gjøre?

  • Arrangere styremøter og medlemsmøter
  • Avholde temakvelder med innledere og workshop
  • Aksjoner på sosiale medier (hva med å ha en underskriftskampanje eller innsamlingsaksjon?)
  • Skrive leserinnlegg til lokalavisa
  • Dele innlegg på sosiale medier
  • Skrive politiske forslag

Hva kan fylkeslaga gjøre?

  • Arrangere styremøter
  • Legge til rette for temamøter, skolering og politikkutvikling
  • Planlegge, skolere og gjennomføre etterverving sammen med lokallaga (opplegg og mal for dette arbeidet blir snart lansert)
  • Bistå lokallaga med å gjennomføre og planlegge aktivitet

Og følg med i Facebook-gruppa AUFere, der legger vi ut når det skjer noe.

 

Hvordan begrense smitte?

Såpe og vann dreper koronaviruset. Vi oppfordrer alle til å holde seg hjemme, og ta alle forholdsregler. For mer infomasjon sjekk helsenorge.no/koronavirus.

Politisk mener også AUF at vi blant annet at alle yrkesgrupper som tjener en samfunnskritisk funksjon må sikres nødvendige midler til å kunne utføre jobben på best mulig måte. Videre må alle ansatte i disse yrkene få tilbud om barnepass. Regjeringen har allerede innført dette, men har unnlat å inkludere flere viktige yrkesgrupper som blant annet renholdere og vektere. 

 

Selv om vi ikke kan møtes fysisk den neste tiden, betyr ikke det at AUF-aktiviteten trenger å være lavere. Hele organisasjonen oppfordres til å tenke kreativt og finne alternative løsninger for å gjennomføre aktiviteter uten å møtes fysisk. 

I stedet for å avlyse temakvelder og møter oppfordres organisasjonen til å møtes digitalt med videolink.

Landet vårt beveger seg nå inn i en ny fase som kan bli utfordrende for mange. I en tid hvor vi ikke lenger kan møtes og være det sosiale fellesskapet AUF pleier å være, er det ekstra viktig at vi tar vare på hverandre. 

 

Ta gjerne kontakt på medlem@auf.no eller med din fylkessekretær hvis du har spørsmål eller er usikker på noe.

 

Med vennlig hilsen

Sindre Lysø
Generalsekretær

 

Bli medlem i AUF