Søk Tillitsvalgtskolen 2024! - AUF

Søk Tillitsvalgtskolen 2024!

AUFs Tillitsvalgtskole for 2024 tar nå imot søknader fra motiverte og engasjerte AUFere som ønsker politisk og organisatorisk utvikling på det høyeste skoleringsnivået AUF tilbyr.

Som deltaker på Tillitsvalgtskolen får du muligheten til å lære fra nasjonale og internasjonale fagfolk og eksperter innenfor ulike politiske felt, og være med på å forme morgendagens sosialdemokratiske løsninger.

På AUFs Tillitsvalgtskole vil du lære hvordan man blir en god tillitsvalgt i arbeiderbevegelsen, hvordan bygge sterke fellesskap, hvordan utvikle sosialdemokratisk politikk og få innsikt i hvordan du kan påvirke norsk og internasjonal politikk.

Tillitsvalgtskolen vil gå over tre helgesamlinger, og som deltaker forplikter du deg til å delta på alle samlingene:

-Helgen 8.-10. Mars (Vår tids største utfordringer og sosialdemokratiets historie)

-Helgen 19.-21. April (Hvordan bygge sosialdemokratiske lag og være en god tillitsvalgt i arbeiderbevegelsen)

-Helgen 7.-9. Juni (Sosialdemokratiets rolle i møte med krig, konflikt og radikal omstilling, og hvordan finne framtidas løsninger på vår tids kriser)

Søknadsfristen er 22. Januar klokken 12:00

Søknaden skal inneholde et motivasjonsbrev på mellom 300-500 ord. I motivasjonsbrevet skal du introdusere deg selv, fortelle kort om din bakgrunn og erfaring, og si noe om motivasjonen din for å delta på Tillitsvalgtskolen 2024.

Søknad og/eller eventuelle spørsmål sendes til Hannah Rødsten på hannah@auf.no innen søknadsfristen 22. Januar.

Reise og deltakelse dekkes økonomisk av AUF sentralt.

 

 

Hvem er du?

 

-Mellom 16-23 år

-Har lyst til å lære mer om sosialdemokratisk ideologi

-Vil få kunnskap om politiske prosesser og hvordan å få politisk gjennomslag

-Vil bli kjent med politisk engasjerte unge mennesker fra hele landet

-Få skolering av noen av Norges dyktigste politiske tenkere

-Har lyst til å lære om å bli en god tillitsvalgt i arbeiderbevegelsen

Bli medlem i AUF