Thuva Livsdatter Øverås foreslått som ny leder i AUF i Oslo - AUF

Thuva Livsdatter Øverås foreslått som ny leder i AUF i Oslo

AUF i Oslos årsmøte avholdes 2. – 4. februar og skal blant annet velge nytt fylkesstyre. Valgkomiteen har innstilt på følgende nytt fylkesstyre for perioden 2018 – 2019:

Leder: Thuva Livsdatter Øverås, Østensjø AUF, f. 1996
Nestleder: Henrik Dahl Jacobsen, Innflytternes AUF, f. 1997
Nestleder: Erlend Smith Elgesem, Vestre Aker-Ullern AUF, f. 1998
Økonomiansvarlig: Miriam Holthe Byjou, Innflytternes AUF, f. 1990
Skoleringsansvarlig: Mansoor Hussain, Alna AUF, f. 1999
Skole- og arbeidsansvarlig: Sharleen Dydland, Alna AUF, f. 2000
Klima- og miljøansvarlig: Vegard Jacobsen, Østensjø AUF, f. 2000
Internasjonalt ansvarlig: Gjertrud Eide Sæther, f. 2001
Likestillings- og inkluderingsansvarlig: Jonas Aasen Dybdahl, Vestre Aker-Ullern AUF, f. 1999
Styremedlem: Benjamin Nordby, Nordre Aker AUF, f. 1994
Styremedlem: Uyen Hoang, Søndre Nordstrand AUF, f. 2000

Valgkomiteen vil oppfordre fylkesstyret til å konstituere en kvinnepolitisk ansvarlig blant sine medlemmer, fordi det er vår oppfatning av fylkesstyret selv er best egnet til å vurdere hvem som mest hensiktsmessig kan utføre det store ansvaret dette innebærer.

Landsstyrerepresentanter 2018-2019
Thuva Livsdatter Øverås (Vara: Gjertrud Eide Sæther)
Mansoor Hussain (Vara: Erlend Smith Elgesem)

Kontrollkomité 2018-2019
Leder: Stephen Jørstad, St. Hanshaugen AUF, f. 1991
Medlem: Agnes Nærland Viljugrein, Gamle Oslo AUF, f. 1997
Medlem: Kafia Mohamud, Vestre Aker-Ullern AUF, f. 1997
Vara: Didrik Beck, Innflytternes AUF, f. 1991
Vara: Mari Morken, Alna AUF, f. 1994

Sentralstyrekandidater 2018-2020

  1. Agnes Nærland Viljugrein, Gamle Oslo AUF, f. 1997
  2. Stig Harlem Harris, Vestre Aker-Ullern AUF, f. 1995

AUF-kandidater til Oslo bystyre 2019-2023

Prioritert ungdomskandidat: Henrik Dahl Jacobsen, bydel Frogner, f. 1997

Andre AUF-kandidater (i alfabetisk rekkefølge):
Agnes Nærland Viljugrein, bydel Gamle Oslo, f. 1997
Erlend Smith Elgesem, bydel Vestre Aker, f. 1998
Fawzi Warsame, bydel Sagene, f. 1998
Kafia Mohamud, bydel Vestre Aker, f. 1997
Mansoor Hussain, bydel Alna, f. 1999
Maria Qureshi, bydel Søndre Nordstrand, f. 1997
Thuva Livsdatter Øverås, bydel Østensjø, f. 1997

Spørsmål kan rettes til leder av valgkomiteen, Didrik Beck. 

Bli medlem i AUF