Tar fra dem som trenger det mest - AUF

Tar fra dem som trenger det mest

Det er bra at regjeringen endelig tar inn over seg realitetene, og setter av viktige milliarder for å håndtere flyktningkrisa her hjemme. – Men det er skuffende at det er verdens fattige som må betale for dette gjennom kutt i bistandsbudsjettet, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Mani Hussaini

Den tilleggsproposisjonen regjeringen nå har lagt frem resulterer i at over 17 prosent av bistandsbudsjettet nå går til å takle mottak av flyktninger her i Norge.

– Dette betyr at Norge nå er den største mottakeren av norsk bistand. Siv Jensen henter ytterligere 4,2 milliarder kroner fra dem som trenger det mest ute i verden, noe som rett og slett er pinlig, sier Hussaini.

I tillegg foreslår de å avvikle informasjonsstøtten fullstendig. Dette er penger som sivilsamfunnsorganisasjonene er avhengige av for å kunne formidle god, relevant og kritisk informasjon om viktige internasjonale spørsmål.

– Når regjeringen fjerner denne støtten blir konsekvensen en knebling av disse organisasjonenes opplysningsarbeid, noe som fører til en fattigere utviklingsdebatt. Det kan vi ikke stå inne for, sier Hussaini.

Integrering

Regjeringen sier også at de ønsker å styrke integreringsarbeidet, men for AUF er det vanskelig å se at dette gjenspeiles i budsjettforslaget.

– Hvis regjeringen mener alvor synes jeg det er rart at de blant annet foreslår å kutte i antall norsktimer for dem som sitter på asylmottak fra 250 til 175 timer. Språket er nøkkelen til en god integrering, og vi vet at veldig mange av dem som kommer hit nå, kommer fra land som tilsier at de vil få opphold, sier Hussaini.

Et lyspunkt er at regjeringen velger å reversere de foreslåtte skattekuttene som en del av tilleggsproposisjonen, en justering som er helt nødvendig i den utfordrende situasjonen Norge nå befinner seg i.

– Her viser regjeringen ansvarlighet, og det skal de ha honnør for, sier AUF-lederen.

Generasjonsregnskapet

Samtidig plusser det på oljepengebruken med nye 1,2 milliarder kroner i et allerede rekordstort statsbudsjett.

– Dette er med på å svekke generasjonsregnskapet ytterligere. Regjeringen fortsetter å stjele fra dem som kommer etter oss. Det hadde vært bedre å hente penger fra de øvrige skattekuttene og de massive veibevilgningene i den akutte situasjonen vi nå står overfor, sier Hussaini.

Bli medlem i AUF