Vi støtter sykepleierne i NSF/NHO-konflikten! - AUF

Vi støtter sykepleierne i NSF/NHO-konflikten!

AUF i Hordaland støtter helhjertet sykepleierne i NSF sin kamp for å løfte de lavest lønnede sykepleierne.

NSF iverksatte en streik som ivaretok helsen til pasientene og streikeretten til sykepleierne. Nå svarer NHO med lockout av 501 NSF-sykepleiere. Det mener vi ikke bare er å skyte spurv med kanoner, men er et forsøk på å fjerne sykepleiernes streikerett. 

Hvorfor NHO valgte lockout i akkurat denne arbeidskonflikten er dessverre klart. De bruker lockout for å ramme helsetjenestene slik at regjeringen må gripe inn med tvungen lønnsnemd fordi det kan bli fare for pasienters liv og helse.

Sykepleiere er helt nødvendig for å ivareta pasienters liv og helse, og nå brukes dette mot dem når de forsøker å forhandle seg til høyere lønn. Å bruke lockout slik er i bunn og grunn et forsøk på å frata sykepleierne streikeretten.

NHO viser forakt for trepartssamarbeidet i et forsøk på å kneble sykepleiernes rett til å streike.

Vi forventer at regjeringen skygger banen. Vi er dessverre redd for at regjeringen tvinger gjennom et resultat som ivaretar NHOs interesser, og viser ryggen til de lavest lønnede sykepleierne.

Bli medlem i AUF