Store gjennomslag i Vestland Arbeidarparti! - AUF

Store gjennomslag i Vestland Arbeidarparti!

Helgen 1.-3. Mars, avholdt Vestland Arbeidarparti sitt første årsmøte. Her var AUF i Vestland representert ved 9 delegater, og spenningen i salen var stor. Gjennom grundig arbeid i redaksjonskomiteen, forankring i delegasjonene og dyktige debattinnlegg, markerte AUF seg enormt.

På årsmøte fikk vi bl. a. gjennomslag for:

– Selvbestemt abort frem til uke 18, og fjerning av abortnemndene
– Nei til gruvedeponi i Førdefjorden
– Ja til atomvåpenforbud
– Støtte til Palestina og sterk kritikk av okkupasjonen av      Vestbredden.
– En human og rettferdig migrasjon og flyktningpolitikk
– Stans av våpensalg til autoritære regimer
– En rødere og mer sosialdemokratisk skolepolitikk

Vestland Arbeidarparti gikk ikke inn for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja, men den kampen tar AUF videre til Arbeiderpartiets landsmøte i April.

Bli medlem i AUF