Still til valg! - AUF

Still til valg!

Årsmøtet nærmer seg med stormskritt og valgkomiteen begynner sitt arbeid allerede nå. Årsmøtet er AUF i Nordland sitt høyeste organ hvor vi vedtar politikk, men også velger hvem som skal inneha de forskjellige vervene, som leder, nestleder, fylkesstyremedlemmer, etc. i den neste perioden.

Valgkomitéen til AUF i Nordlands årsmøte har nå startet sitt arbeid. Den består av Sandra Tønne (Leder), Odin Vik og Amalie Krüger.

Vi skal utarbeide forslag på sammensetning av:

• Fylkesstyre for AUF i Nordland
• Kandidater til sentralstyret
• Representanter til landsmøte i AUF
• Representanter til Nordland Arbeiderpartis representantskap
• Representanter til landsstyret i AUF
• Kontrollkomité
• Forslag til AUFere på fylkestingslista 2019-2023

 

Fylkesstyret består av:

• Leder
• 1. Nestleder
• 2. Nestleder
• 5 styremedlemmer
• 3 varamedlemmer (møter fast, men har ikke stemmerett)

Om du ønsker å stille til verv i AUF i Nordland det neste året, så ber vi deg om å sende en mail til: sandra.a.tonne@uit.no

 

Marker mailen med «valgkomiteen» i emnefeltet, og skriv noen få linjer om hvem du er, hvilket lokallag du representerer og hvordan livssituasjonen din er. Typ: går du på skole, hvilken linje går du på, eller er du i full jobb / deltidsjobb. Skriv også om du har andre verv innenfor politikken, frivilligheten eller andre organisasjoner.

Vi oppfordrer alle som kan tenke seg å stille at de sender oss en mail, slik at vi får de flinkeste folka til å representere oss det neste året.

Om du har noen spørsmål kan du ta kontakt med din lokallagsleder eller Jarl-Håkon Olsen som er fylkessekretær. Hans kontaktinformasjon er 417 89 518 – nordland@auf.no

Valgkomiteen setter 20. januar som svarfrist.

Mvh.

Valgkomiteen v/ leder,

Sandra Tønne

Bli medlem i AUF