Still til valg! - AUF

Still til valg!

Årsmøtet nærmer seg med stormskritt og valgkomiteen begynner sitt arbeid allerede nå.
Årsmøtet er AUF i Nordland sitt høyeste organ hvor vi vedtar politikk, men også velger hvem
som skal inneha de forskjellige vervene, som leder, nestleder, fylkesstyremedlemmer, etc. i
den neste perioden.

Valgkomitéen til AUF i Nordlands årsmøte har nå startet sitt arbeid. Den består av Sander
Delp Horn, Amina Persen, og Nathaniel Holan Larsen.

Vi skal utarbeide forslag på sammensetning av:
● Fylkesstyre for AUF i Nordland
● Representanter til landsstyret i AUF
– Det skal velges 4 faste til landsstyret, og 4 vara.
● Delegater til Nordland Arbeiderparti sitt årsmøte
– Det skal velges 10 delegater, pluss vara
● Kontrollkomité
– Det skal velges 3 til komiteen.

Fylkesstyret består av:
● Leder
● 1. Nestleder
● 2. Nestleder
● 6 styremedlemmer
– Skole- og arbeidsansvarlig
– Miljø- og klimaansvarlig
– Internasjonaltansvarlig
– Feminisme, antirasisme og inkludering
– Kvinnekontakt
– Fagligpolitiskansvarlig
● 3 varamedlemmer

Om du ønsker å stille til verv i AUF i Nordland det neste året, så ber vi deg om å sende en
mail til: nathaniel.larsen@narvikpolitiker.no

Marker mailen med «valgkomiteen» i emnefeltet, og skriv noen få linjer om hvem du er,
hvilket lokallag du representerer og hvordan livssituasjonen din er. F.eks: Går du på skole,
hvilken linje går du på, eller er du i full jobb / deltidsjobb. Skriv også om du har andre verv
innenfor politikken, frivilligheten eller andre organisasjoner.

Vi oppfordrer alle som kan tenke seg å stille at de sender oss en mail, slik at vi får de mest
engasjerte folka til å representere oss det neste året.

Fylkesstyret skal innstille ny valgkomite. Ønsker du å stille til det? Send mail til nordland@auf.no hvorfor akkurat du egner deg!

Om du har noen spørsmål kan du ta kontakt med din lokallagsleder eller Viktoria Høybakk
som er fylkessekretær. Hennes kontaktinformasjon er +47 900 35 830 – nordland@auf.no
Valgkomiteen har satt 1.februar som svarfrist.

Bli medlem i AUF