Rekordhøyt medlemstall i AUF - AUF

Rekordhøyt medlemstall i AUF

AUF knuser rekordåret 2015; 14 422 medlemmer i 2018.

– For oss er det veldig gledelig at vi har fått så mange flere medlemmer. Likevel er det først og fremst et tydelig signal fra unge om at de ikke er fornøyd med den retninga regjeringa tar Norge i, sier AUF-leder Ina Rangønes Libak.

– AUF vil ha et samfunn der forskjellene blir mindre, ikke større. Det arbeidslivet blir tryggere, ikke mer usikkert. Og der man tar klimautfordringene på alvor.

Regjeringsforhandlingene har også påvirket engasjementet blant ungdommen AUF har snakket med.

– 2018 har vært et år der debatter om skillelinjene mellom regjeringa og opposisjonen har fått mye plass. Vi har sett at spesielt abortsaken i høst har opprørt og engasjert unge over hele landet. For oss er det uaktuelt å sitte stille når landets statsminister går til angrep på kvinners rett til å bestemme over egen kropp, fortsetter AUF-lederen.

Norges største ungdomsparti har siden 2017 (13 174) økt medlemstallet med 1 248 medlemmer, noe som gir ekstra motivasjon inn mot høstens valg.

– Medlemstall som dette gjør at vi går inn i valgkampåret med ekstra stor iver. Som landets klart største politiske ungdomsorganisasjon skal vi kjempe for at kommuner og fylker blir farget av AUF politikk. Vi har over 100 ungdomskandidater som skal synliggjøre god AUF-politikk i sine kommuner og fylker.

– Nå blir det hard jobbing. I dag feirer vi medlemsrekorden, i morgen begynner jobben med å vinne valget.

 

Bli medlem i AUF