Pressemelding fra AUF - AUF

Pressemelding fra AUF

AUF: – Vi ser alvorlig på siste tids varsler

Vi ser alvorlig på det som har kommet frem i media og blitt varslet om den senere tiden. Vi har tiltro til at partiledelsen håndterer dette og er enig i kritikken Jonas Gahr Støre har kommet med.

Trond Giskes beklagelse er helt nødvendig.

 

Utover dette vil ikke AUF kommentere enkeltvarsler og enkelthendelser, men kommer her med en generell uttalelse.

 

#Metoo-kampanjen har bekreftet at det i politikken, slik som i andre deler av samfunnet, foregår seksuell trakassering, samt oppførsel som er ugrei på grunn av asymmetrisk maktforhold og stor aldersforskjell.

I politikken er det spesielt mange arenaer hvor det er stor aldersforskjell og asymmetriske maktforhold. Det er viktig at enkeltpersoner, og organisasjonen som helhet er ekstra bevisst på dette, for å kunne hindre upassende oppførsel og seksuell trakassering.

AUF vet at seksuell trakassering forekommer, og at det er medlemmer hos oss som har hatt vonde opplevelser på grunn av stor aldersforskjell og ujevne maktforhold. Det er en problemstilling AUF er bevisst på og har jobbet mye med gjennom mange år. Det gjelder både bevisstgjøring hos våre medlemmer og opp mot partiet, konkrete tiltak for å sørge for at det ikke skal kunne oppstå alvorlige hendelser har blitt tatt.

AUF har retningslinjer som skal sørge for dette, som jevnlig gjennomgås og diskuteres. Vår innstilling til dette alvorlige temaet er likevel at retningslinjer og rutiner alltid kan bli bedre.

AUFere og unge partimedlemmer skal ikke oppleve utrygghet i sitt engasjement. Det er nødvendig å jobbe for en bedre partikultur, som sikrer dette. Vi må sammen sørge for at ingen havner i situasjoner som er ubehagelige, sørge for at det ikke skal oppstå mer alvorlige hendelser, og for at det føles trygt å varsle dersom det skjer.

AUF vil nå at partiet tar et krafttak innad i sin organisasjon. Temaet seksuell trakassering må på dagsorden i partiorganisasjonen og på fylkespartienes årsmøter. Hendelser som har kommet frem som følge av metoo-kampanjen må resultere i at vi i fellesskap skaper trygge arenaer for våre medlemmer.

 

BER PRESSEN OM FORSTÅELSE

Vi ber om forståelse for at de som i dag sitter ute i fylkeslagene er unge mennesker som ikke nødvendigvis har innsyn i hendelser som har skjedd tilbake i tid og at det derfor tas kontakt med generalsekretær.

 

Hvordan varsle

Hvis det er noen som har opplevd noe som de føler er ubehagelig, så vil vi oppfordre dem om å ta kontakt med oss. Vår dør er åpen. Vi har gode rutiner for å håndtere det som kommer, og vil ivareta alle som kommer til oss. Vi har tatt, og vil ta alle henvendelser vi mottar på alvor.

 

Mani Hussaini, leder i AUF

Renate Tårnes, generalsekretær i AUF

 

Eventuelle spørsmål fra pressen kan sendes skriftlig til generalsekretær på renate@auf.no eller presserådgiver på halvor@auf.no.

Dersom noen ønsker å varsle om ting de har opplevd er det bare å ta kontakt med generalsekretær i AUF. Vi ønsker å presisere at dette vil tas hånd om og at alle vil bli ivaretatt.

Bli medlem i AUF