Politikk handler om deg - Bruk stemmeretten - AUF

Politikk handler om deg – Bruk stemmeretten

Skole- og arbeidsleder, Sverre (20) er på sin første skoledebatt

Skolevalget i Vestfold er i gang! Torsdag 27. august ble den første skoledebatten og det første valgtorget avholdt på Steinerskolen på Nøtterøy. Sverre Uthus Sævarang (20) var i sin første debatt og snakket varmt om blant annet flyktninger.

«Vi har både plass og ressurser – og et felles ansvar. Det er urettferdig og uverdig at mens Jordan, Libanon og Tyrkia må hjelpe millioner krangler vi i Norge om hvor fælt det er å gi husrom til noen få.» Sævarang mener det er et verdivalg og oppfordret elevene til å stemme på partiet som ønsker å hjelpe en gruppe mennesker som er utsatt for den største humanitære krisen siden 2. verdenskrig.

Opptatt av miljø

Arbeiderpartiet vil sørge for at du har muligheten til å møte helsesøster på skolen din hver dag, at bussen går ofte nok til å få deg til og fra skole, hjem fra trening og hjem fra byen etter en hyggelig kveld med vennene dine. Den ferske debattanten fra Sandefjord AUF mente også at det er bekymringsverdig at to av de største byene i Vestfold er på toppen av byer i landet med dårligst luftkvalitet. «Vi må tenke grønnere, vi må satse på hybridbusser og styrke jernbanesatsningen.» – Tordnet han fra talerstolen.

 

Nei til mer midlertidighet

Dette er langt på vei en folkeavstemning – Nå kan vi si at vi ikke er enig med regjeringen. «Dere må stemme for å påvirke. Vi må sende det tydeligste signalet vi kan – Det er stemmeseddelen.» Proklamerte Sævarang fra panelet. Vi må si at økt bruk av midlertidige ansettelser er feil virkemiddel for å flere i jobb. Siden regjeringen tok over makta har arbeidsledigheten økt og nå står over 122.000 personer uten jobb. Det er vanskelig å få fast jobb, sjefen din kan bare kaste deg når du har gjort «nytte» for deg, og sist men ikke minst – Du får deg ikke boliglån. «Jeg har opptjent god egenkapital og jobber mye. Men jeg får avslag på avslag bare på grunn av en ting – Jeg er midlertidig ansatt.», delte Sverre med de fremmøtte. Det løser ikke arbeidsledigheten, det løser ikke boligkrisa og det hjelper ikke noen.

Det som hjelper er å få flere ut i arbeid, skaffe flere lærlinger læreplass og styrke etter- og videreutdanningsmulighetene.

Derfor har Arbeiderpartiet kommet med flere tiltak nasjonalt for å forhindre arbeidsledighet blant unge, blant annet at man skal gi unge arbeidsledige dagpenger for å ta fag på videregående skole, 2000 flere tiltaksplasser, øke tilskuddet til lærlingplasser, opprette flere offentlige lærlingeplasser, etablere 1000 nye fagskoleplasser, etablere 3000 nye studieplasser til høyere utdannelse og et rullerende permitteringsregelverk som hindrer at de med lavest ansiennitet  automatisk må ut i hele permitteringsperioden.

– Dette er forslag som viser handlekraft og som vil skape mer trygghet for ungdom og få flere ungdommer inn i arbeidslivet igjen. Vi trenger tiltak som gjør det lettere for unge å gjøre ferdig videregående, der et forslaget om å gi ungdommer dagpenger for å ta opp fag på videregående et veldig godt forslag. Ungdommene som står utenfor arbeidslivet er dessverre ikke den gruppen som lettest kommer seg inn igjen og vi må ta alvorlighetsgraden i dette på ansvar, avslutter Sævarang som var fornøyd med engasjementet fra både paneldeltagerne og publikum.

Bruk stemmeretten!

Skolevalget er i full gang. Dette er kanskje den mest nøyaktige pekepinnen på hvordan det ordinære valgresultatet vil bli. Vær med og forme din kommune og Vestfold. Hver eneste stemme teller – Bruk stemmeretten.

Bli medlem i AUF