Nytt fylkesstyre! - AUF

Nytt fylkesstyre!

fylkesstyreaufist

På årsmøtet i AUF i Sør-Trøndelag 19.-20. februar, ble et nytt fylkesstyre valgt.

Leder: Julie Indstad Hole
Nestleder: Øyvind Lund Lorentsen
Økonomiansvarlig: Ingrid Resell Krogstad
Skole- og arbeidsleder: Annar Gravråk
Miljø- og klimaleder: Sara Shafighi
Internasjonalleder: Frid Storø
Likestilling- og inkluderingsleder: Jonas Volden
Styremedlem: Saeid Hosseini
Styremedlem: Martin Morken

Bli medlem i AUF