Nei til konverteringsterapi - AUF

Nei til konverteringsterapi

Gjennom Morten Hegseth og VGTV sin nettserie Homoterapi fikk hele Norge sjokkerende innsikt i hvordan ulike religiøse grupper i Norge har drevet med forsøk på konvertering av homofile i deres trossamfunn. Her kommer det frem hvordan organisasjoner som Til Helhet har drevet med konverteringsterapi gjennom samtaler, konverteringsleirer, psykisk, og i noen tilfeller også fysisk vold, i det de kaller “terapeutisk intervensjon”.

Denne formen for utilbørlig press og forsøk på omvending har hatt fatale konsekvenser for enkeltmenneskers mentale helse og identitet. Mange av menneskene som utsettes for dette er i ung alder og allerede i en sårbar situasjon der de forsøker å finne seg og sin plass i samfunnet. At disse menneskene utsettes for denne typen press er høyst alvorlig, og ikke noe vi kan akseptere.

I 2019 er det ved norsk lov tillatt å behandle homofile følelser og seksualitet, og med det anse homofili som en sykdom. Såkalt homoterapi eller konverteringsterapi har som mål å endre en persons legning fra homofil, lesbisk eller bifil, til heterofil. 5. november 2019 hadde Stortinget sin første høring om å forby såkalt homoterapi, etter et forslag fremmet av Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

På en europeisk liste over landene med best politikk for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner (LHBTIQ+) havner Norge på 6. plass. Norge kom på 3. plass i 2018 og 2. plass i 2017. De siste års utvikling viser at likestillingslandet Norge går i feil retning, og AUF mener at dette ikke er godt nok. Norge som likestilt samfunn må vise at vårt fellesskap består av ulike mennesker med ulik seksuell legning, der alle har samme verdi, og at vi ikke aksepterer terapeutiske virkemidler som har som mål å forandre enkeltmenneskers seksualitet og identitet.

Forslaget om forbud mot konverteringsterapi blir møtt med argumenter om at dette er med på å innskrenke enkeltmenneskers religionsfrihet. Å bruke terapeutisk intervensjon, fysisk og psykisk vold og konverteringsleir som virkemidler for å forandre enkeltmenneskers identitet, kan ikke forsvares som religionsfrihet. Retten til personlig trosfrihet, stopper der den går utover andre menneskers frihet til å leve frie liv. AUF mener at den enkelte person sin religionsfrihet ikke hviler på om organisasjoner eller trossamfunn får statsstøtte eller ikke. Norge må kunne stille krav til at organisasjoner og trossamfunn følger norsk lov. Særlig må organisasjoner og trossamfunn som mottar statsstøtte stilles krav til om at de følger norske lover for diskriminering og psykisk vold.

Forslag om forbud mot homoterapi er ikke noe nytt. EU parlamentet vedtok i mars 2018 at de var positive til et forbud mot konverteringsterapi, samtidig som de anbefaler EUs medlemsland å forby konverteringsterapi. Forslaget skal bli lagt frem av den tyske helseministeren i 2019. Den 10. desember 2019 skal forslaget om å forby homoterapi voteres over i Stortinget. AUF sitt klare standpunkt er at denne formen for konverteringsterapi skal bli forbudt i Norge og at organisasjoner som har drevet med denne såkalte terapiformen skal miste all statsstøtte.

 

AUF vil:

  •       Forby konverteringsterapi i Norge
  •       Kutte all statsstøtte til organisasjoner og trossamfunn som driver med konverteringsterapi

Uttalelsen er vedtatt av landsstyret 16.11.2019

Bli medlem i AUF