Møt noen av våre folkevalgte! - AUF

Møt noen av våre folkevalgte!

Ved kommune- og fylkestingsvalget for litt over 3 måneder siden ble flere hundre AUFere valgt inn landet over. Vi har tatt en liten prat med fem av de nyvalgte representantene for å høre hva slags forventninger de har til de neste fire årene som folkevalgte.

11779939_10153041475973663_8401028248038661210_o

I den sørligste kommunen i Hedmark ble Malin Victoria Fjeldskogen Walmann (20) valgt inn i Eidskog kommune, og sitter nå som medlem av komiteen for helse, oppvekst og levekår.

Hvilke forventninger har du til perioden?

– Jeg har store forventninger om å utvikle meg selv politisk og få lov til å være med på å forme Eidskog, slik at det blir Norges beste kommune å bo i.

Hva gleder du deg mest til?

– Jeg gleder meg mest til å ta fatt på arbeidet i HOL-komiteen. På denne måten vil jeg få være med på å fatte vedtak som har betydning for befolkningen i Eidskog – slik at de får det best mulig.

Har du en hjertesak du vil jobbe for denne perioden?

– Universell utforming er min største hjertesak. Det at alle skal få være med og kunne komme seg frem over alt, uten hindringer, står mitt hjerte nærmest. Ingen skal føle seg utenfor pga. en funksjonshemming.

Julia Wong (20) ble valgt inn som fast bystyremedlem i Sandnes kommune og sitter i utvalg for kultur og oppvekst. Etter at posisjonene var delt ut på fylket, ble hun også fast møtende vara til fylkestinget i Rogaland.

Hvilke forventninger har du til perioden?

– Sandnes er i stor vekst, både i folketall og som by. Dette er veldig spennende, men også veldig utfordrende. Samtidig som byen vokser må vi kutte i budsjettene. Man hører ofte at «politikk handler om å prioritere», og det får vi kjenne på i denne perioden.

Hva gleder du deg mest til?

– Jeg begynte å engasjere med i politikk fordi jeg ville gjøre en forskjell for samfunnet. Nå ser jeg frem til å få denne muligheten som folkevalgt.

Har du en hjertesak du vil jobbe for denne perioden?

– Jeg ønsker å jobbe for å bedre integreringen. Flyktningene vi bosetter i Sandnes skal bli en del av samfunnet vårt, og da må kommunen tilrettelegge for dette gjennom et godt integreringstilbud.

Et par timer nord for Sandnes, møter vi Emil Lennart Pålikoff Gadolin (22), nyvalgt utvalgsleder for opplæring og helse i Hordaland.  

Hvilke forventninger har du til perioden?

– I Hordaland har vi vært i opposisjon i mer enn et tiår, og AUF og Ap har mange viktige saker innenfor skole og utdanning som vi ønsker å få gjennom. Jeg forventer at spesielt skolepolitikken skal få et tydelig sosialdemokratisk stempel.

Hva gleder du deg mest til?

– Jeg gleder meg mest til å reise rundt i Hordaland for å besøke alle de videregående skolene. Man lærer definitivt mest av å være ute blant lærerne og elevene.

Har du en hjertesak du vil jobbe for denne perioden?

– Vår viktigste sak er å bekjempe frafall i den videregående skolen. Frafall er en stor utfordring både for den enkelte og for samfunnet. Sannsynligheten for å falle fra henger nøye sammen med hva slags bakgrunn man har, og vi ser at dagens skolesystem langt på vei reproduserer sosiale forskjeller. Man kan gjøre mye gjennom skatt og inntektsfordeling, men nøkkelen til å bekjempe forskjeller i samfunnet er gjennom utdanning.

unnamedLitt lenger nord, møter vi en av våre yngste folkevalgte. John Erik Åndahl (18) er nyvalgt medlem av Kristiansund bystyre og sitter i hovedutvalget for helse, omsorg og sosial. (Foto: Margrete Slettan/Arbeiderpartiet). 

Hvilke forventninger har du til perioden?

– Jeg har skyhøye forventninger til perioden. Jeg gleder meg til å få lære hvordan man driver politikk i et bystyre, men først og fremst gleder jeg meg til å kjempe frem våre politiske saker som vi snakket mye om valgkampen. Jeg håper og tror jeg kan få utgjort en forskjell.

Hva gleder du deg mest til?

– Som en resultatorientert person gleder jeg meg mest til å se resultatene av det jeg gjør i bystyret og i hovedutvalget.

Har du en hjertesak du vil jobbe for denne perioden?

– Barn og unges oppvekst er en sak som står meg nært. Det er utrolig viktig for meg at det skal være trygt og godt å vokse opp i Kristiansund. Gode skoler med en kompetent skolehelsetjeneste, flere læreplasser og et godt kollektivtilbud er viktig for å gjøre byen best mulig for barn og unge. Jeg er opptatt av at vi skal være en varm og raus by med plass til alle.

Lengst nord i Norge finner vi nok en AUFer på topp. Johan Vasara (27) er nyvalgt ordfører i landets største kommune, Guovdageaidnu – Kautokeino. 

Hvilke forventninger har du til perioden?

– Jeg har forventninger om å være en god ordfører for alle i kommunen, men kanskje særlig for ungdom. Jeg er ung selv, har en rykende fersk bakgrunn i AUF, og håper å kunne bruke alle mine erfaringer til å skape et godt lokalsamfunn for ungdom.

Hva gleder du deg mest til?

– Jeg gleder meg til å møte alle menneskene man som ordfører møter. For å kunne være en god ambassadør for kommunen må innbyggerne føle seg velkommen til å møte meg. Jeg skal i alle fall alltid ha kontoret åpent.

Har du en hjertesak du vil jobbe for denne perioden?

– For meg et det viktig med en god oppvekst, en sterk skole, samisk kultur og samisk språk. Vi står i en særstilling som en samisk kommune, og det gir oss et ekstra ansvar for å styrke samisk språk og gi gode samiske kulturtilbud til våre innbyggere.

Etter valget i år fikk AUF 252 kandidater under 25 år inn i fylkesting og kommunestyrer landet over. Vi er utrolig glade for å ha så mange unge og engasjerte folkevalgte som brenner for sitt lokalsamfunn! 

 

Bli medlem i AUF