Møt AUF i Oslo sine kandidater til Stortinget - AUF

Møt AUF i Oslo sine kandidater til Stortinget

Agnes Nærland Viljugrein

Agnes er 23 år gammel, og har vokst opp på Tøyen i bydel Gamle Oslo. Til daglig studerer hun Samfunnsøkonomi på Blindern, sitter som nestleder i bydelsutvalget i Gamle Oslo og jobber i UngOrg med barne- og ungdomsmedvirkning i Oslo. Nå er hun klar for kampen om seks mandater på Stortinget for Oslo Arbeiderparti, og vil være stemmen for de unge. 

  • For meg er det ulevelig å se på at Arbeiderpartiet gjør det så dårlig på målingene som nå. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å snu på det, ikke minst fordi jeg veit hvor viktig Arbeiderpartiets politikk er for folk i Oslo og i bydelen her jeg bor. Det er bare vi som kan klare å få ned forskjellene, kutte i klimagassutslippene og holde folk i jobb samtidig. Jeg kan gjøre jobben som trengs fordi jeg er en ung og uredd stemme, både i møte med de andre partiene, innad i Stortingsgruppa og i eget parti.

For Agnes er det kampen mot fattigdom og økende forskjeller som er den aller viktigste saken, og som har fulgt henne gjennom hele livet:

  • Jeg har sett hvordan Høyrepolitikken svikta i nabolaget mitt på Tøyen. Vi trengte noen som ga oss svarene på de strukturelle problemene her, som frafall i skolen, en skyhøy andel kommunale boliger og rusproblematikk på samme sted. I stedet vil Høyresida fjerne formueskatten helt og sette en maksgrense for trygd. Når hjalp det noen gang oss?

Hun fortsetter: 

  • I partiprogrammet er det foreslått mange tiltak som får flere ut i jobb, en omfordelende skattepolitikk og en ny boligpolitikk som jeg gleder meg til å jobbe for. Selv om jeg håper landsmøtet går enda lenger, er det mye bra å bygge på allerede nå. Oslo er byen med de aller rikeste og de aller fattigste i Norge – ingen er bedre egnet til å ta den kampen enn våre representanter på Stortinget, slår hun tydelig fast.

 

Mansoor Hussain 

Mansoor er 21 år og er en Tveitagutt. Foreldrene hans innvandret til Norge fra Pakistan i starten av 1990-tallet, fra en liten landsby i Pakistan på 3000 folk. Under hele Mansoors oppvekst lærte de han at han må være takknemlig for de godene han har fått, og hvor heldig han er i forhold til de som har minst. De hadde ikke metervis med bøker hjemme, men likevel har utdanning alltid vært viktig hos dem. Derfor fokuserer Mansoor nå på å bli ferdig med en bachelor i Offentlig administrasjon og ledelse ved UiO, og vil forhåpentligvis være en av de første med mastergrad i familien.

 

Mansoor har siden 2019 sittet i bystyret i helse og sosialutvalget. Der har Mansoor fått jobbet med to av hans viktigste saker:

1) Helsetjenester som er best mulig for den enkelte pasienten, ikke billigst mulig for de som driver den. Den siste tida har vist oss hvor viktig helse er, og vi vet at det er et sosialt skille på hvor god helse man har. Jeg er opptatt av at vi skal ha en god helsetjeneste drevet av det offentlige, uten for store innslag med private selskaper som driver for profitt.

2) Hvordan vi kan bruke politikken til å skape gode liv, der man ikke føler at økonomi, kultur eller språk er en hindring i hverdagen. Dette gjennom å få flere folk i arbeid, for vi vet at det er gjennom fast tilknytning til arbeidslivet at man kan få tryggheten i livet. Dette gjør man gjennom bedre kvalifisering av arbeidstakere, ta en mer aktiv rolle i å skape grønne og nye arbeidsplasser og å øke fagforeningsfradraget for å få flere organisert og styrke den norske modellen.

Dette kommer til å bli viktige saker for Mansoor på Stortinget. Folk skal vite at Arbeiderpartiet er det partiet som står tydeligst opp for at vanlige folk skal ha gode helsetjenester og en trygg tilknytning til arbeidslivet.

 

Varin Hiwa

Varin er 19 år fra Stovner, er leder i AUF i Oslo og folkevalgt i bydel Stovner. Hun har bakgrunn fra Kurdistan/Irak og studerer til daglig informatikk på UiO.

  • Jeg har også jobbet som HR- og rekrutteringsansvarlig i Generasjon M. En bedrift som ansetter ungdom og reduserer ensomhet blant eldre på sykehjem og omsorgsboliger.

Hjertesaken til Varin er å bekjempe alt som er urettferdig.

  • Uansett om det er på skolen, i arbeidslivet, mellom kjønn eller på grunnlag av størrelsen på pengeboken til folk. Jeg vil skape like muligheter og små forskjeller for alle

 

Emre Gjul-Jensrud

Emre er 17 år gammel, går i 2.klasse på videregående og er klima -og miljøansvarlig i AUF i Oslo.  For han er kampen mot barnefattigdom det aller viktigste:

  • I byen vår vokser hvert femte barn opp i fattigdom. Noen av norges aller rikeste saksøkte kommunen fordi de måtte betale eiendomsskatt, samtidig måtte flere av gutta på fotballaget mitt slutte fordi de ikke hadde råd til kontingenten. Det er grunnleggende urettferdig. Det er ikke mangel på penger, men mangel på politisk vilje som gjør at barn vokser opp i fattigdom.

Emre har også et stort engasjement for å løse klimakrisa:

  • Vi har nå 9 år på oss til å halvere klimagassutslippene våre, da kan vi ikke fortsette som om ingenting har skjedd. Det haster å omstille oss fra oljeavhengigheten til et fornybart samfunn. Unge i dag er bekymra for framtida på grunn av klima, da trenger vi modige og framtidsretta politikere som tør å handle.

Hvis Emre kommer på lista blir han den yngste kandidaten til Arbeiderpartiet i Oslo, det tror han er en fordel: 

  • For meg er det veldig viktig at ungdom sin stemme blir hørt. Som Kristin Halvorsen sa er ungdom 20% av befolkninga men 100% av framtida, da er det viktig at ungdom er representert også i folkevalgte organer der beslutningene om vår fremtid tas.
Bli medlem i AUF