Modum er på sitt beste med Arbeiderpartiet - AUF

Modum er på sitt beste med Arbeiderpartiet

 

Ungdomskandidaten, Viktoria Marie Trulsrud, fra Modum vil bidra til å gjøre kommunen bedre for alle, spesielt unge. Hun ser også frem til være med «behind the scenes» i kommunestyret for å se hvordan beslutninger tas og hvordan man kan påvirke de til å bli best mulig.

Modum er en kommune som har vært styrt av Arbeiderpartiet i lang, lang tid. Det syntes svært godt i særlig kulturlivet og eldreomsorgen. Modumheimen er et av de beste eldresentrene i landet, og det ble nylig bygget for å få plass til enda flere pasienter. Det fokuserer mye på at de eldre for god og næringsrik mat gjennom at senteret har eget kjøkken og kafe. Det er også bygd en del leiligheter i sentrum, i nærhet av senteret, slik at flere kan komme innom dagsenteret uten å bo der.

Kulturhuset er utvidet og fått et større tilbud av fritidsaktiviteter innenfor musikk og teater. I tillegg fokuseres det på grønne områder ved utbygging, som for eksempel parker. Arbeiderpartiet og Viktoria er fornøyd med alt som har blitt gjort, men de har fortsatt flere hjertesaker de ønsker å gjennomføre slik at Modum kan bli en enda bedre kommune å bo i.

 

Navn: Viktoria Marie Trulsrud

Alder: 18 år

Plassering: 10.

Hjertesaker: Gratis skolemat og et bedre kollektivtilbud.

 

For ungdom uten lappen er det viktig å kunne være med på ting, også i helgene.

En god skolehverdag inkluderer et godt måltid slik at man har energi til å fullføre dagen. Alle bør ha et likt utgangspunkt i skolehverdagen, og et skolemåltid kan hjelpe til med akkurat dette. Når det kommer til kollektivtilbudet i Modum mener Viktoria at det har rom for forbedringer med flere avganger. Særlig i helgene. For ungdom uten lappen er det viktig å kunne være med på ting, også i helgene. Dette er noe Viktoria ønsker å løfte frem.

I valgkampen møter man mange folk, og det gleder Viktoria seg til. Hva er det som er viktig for folk i Modum, og hvordan kan Viktoria bidra til at dette også blir en viktig sak for Arbeiderpartiet.

 

Er du enig med Viktoria? Stem på henne og Arbeiderpartiet 9. september.

Bli medlem i AUF