Vil ha Lozan på Stortinget - AUF

Vil ha Lozan på Stortinget

AUF i Vestfold behandlet nominasjonkomiteen sitt første listeutkast til stortingsvalget på representantskap 4. oktober. Representantskapet støtter prioriteringen av fornyelse og kvinner på listen. Topp 3 på listen består av Dag Terje Andersen på første plassen, Maria Karine Aasen-Svensrud på andre plass med en dissens for Sonja Mandt og Lozan Balisany på plasimage001s nummer 3.

Etter stortingsvalget 2017 skal Arbeiderpartiet få 3 på tinget fra Vestfold og Arbeiderpartiet få regjeringsmakt. Slik skal Lozan få plass på stortinget.

I tillegg til Lozan på en sterk 3. plass så er Fredrik Christensen(24) på 10. plass og William Reinemo Aasgård(23) på 12. plass.

Fylkesleder Johanne Oddli er veldig glad for at Arbeiderpartiet setter unge såpass høyt og viser oss så mye tillit. «Ungdom ser og tolker samfunnet fra en annen vinkel enn hva den eldre garden ofte gjør, og har dermed muligheten til å sette ting i litt andre perspektiver. For å få et godt helhetsinntrykk og en politikk som passer for alle, er denne tilliten helt avgjørende. På vegne av AUF i Vestfold er jeg svært takknemlig for denne tilliten. Jeg er stolt av å være med i et parti som setter ungdommen høyt. »

Lozan er opptatt av å utvikle et rettferdig samfunn som sikrer mennesker like muligheter, til arbeid, trygghet og tilhørighet. Hun vil være en viktig stemme for ungdommer i Vestfold. Hun har lang politisk erfaring til å være så ung, og erfaring også utenfor politikken og AUF.

Lozan er 24 år gammel og ble første gang folkevalgt ved kommunevalget 2011, 19 år gammel, som en av AUF i Sandefjords kandidater.

bilde-lozan-balisany
  • Hun sitter i andre periode som bystyremedlem, medlem av skole- og barnehageutvalget, medlem i formannskap
  • Har bachelor i økonomi- og administrasjon fra Høgskolen i Oslo og Akershus.
  • Jobber som organisasjonsmedarbeider i Vestfold Arbeiderparti siden november 2014.
  • Har arbeidserfaring fra Nav Sentral Ytelsesforvaltning og Kredinor.
  • Opprinnelig fra Kurdistan-Irak, og kom til Norge som flyktning som 8 år gammel.
Bli medlem i AUF