Lirigzona er stolt av Ål - AUF

Lirigzona er stolt av Ål

 

Lirigzona er fra Ål i Hallingdal og her er hun også ungdomskandidat. Hun er med i AUF fordi hun mener vi har de beste løsningene. Motivasjonen hennes til å stille til valg er så enkel som at politikk angår oss alle, og innbyggerne må kunne kjenne seg igjen i personene de stemmer på.  De folkevalgte må gjenspeile dagens befolkning. Liri vil bidra til forandringer som bedrer samfunnet.

Ål er en kommune som ligger midt imellom Oslo og Bergen. Liri er stolt av den vakre naturen og kulturen som Ål og Hallingdal er kjent for.  Solveig Vestenfor fra Arbeiderpartiet er ordfører der i dag. Med henne og Arbeiderpartiet i spissen har kulturlivet blitt styrket. De har også jobbet for frukt i skolen, en styrkning av helseressursene ved Ål ungdomsskole, satset mer på velferdsteknologi og satset mer på integrering med for eksempel Kafe tid og nye lokaler til voksenopplæringen. Det er ingen tvil om at Arbeiderpartiet tar Ål i riktig retning.

 

Navn: Lirigzona Berisha

Alder: 20 år

Plassering: 11. plass

Hjertesaker: Bedre og flere sosiale tilbud, forbedre skoletilbudet og styrke integreringa.

 

I Hallingdal lever skoletilbudene utrygt. År etter år blir linjer lagt ned, eller blir truet med å legges ned. «Vi må ha gode skoletilbud slik at de unge blir værende og ikke flytter fra dalen i ung alder». Lirigzona vil jobbe for at linjene beholdes og at skoletilbudet blir bedre. Selv om videregående skoler ligger under fylket, er det viktig at folkevalgte i regionen sender tydelige signaler om hva som er best for lokalbefolkningen.

For Liri er det også viktig at det blir flere fritidsaktiviteter eller sosiale tilbud for folk i alle aldre. Man trenger noe som passer unge og eldre, noe som blir hyppig brukt og noe som er gratis. Størrelsen på lommeboka skal ikke ha noe å si for om man kan delta på ting eller ikke. Når det kommer til integrering av innvandrere mener hun at dette er en investering for samfunnet. Derfor er det også viktig at man bruker ressurser på dette. At innvandrere kommer seg ut i arbeid og kan være med i et inkluderende samfunn er viktig.

Lurer du på om du skal engasjere deg? Lirigzona har et tips: Om man sitter og klager, hjelper det ingenting. Det er først når man gjør noe med problemet det kommer en løsning. Vi trenger flere unge i politikken!

Liri gleder seg til å møte flere folk i Ål og høre hvordan hun kan bidra til å gjøre hverdagen deres bedre.

 

Stem Arbeiderpartiet 9.september, stem på Lirigzona.

Bli medlem i AUF