AUF samlet til første landsstyremøte siden nedstengelse - AUF

AUF samlet til første landsstyremøte siden nedstengelse

Denne helgen hadde AUF landsstyremøte på Utøya. Som AUFs høyeste organ mellom landsmøtene, har landsstyret en sentral politisk og organisatorisk makt. Det består av AUFs sentralstyre og to representanter fra hver stortingsvalgkrets.

I sin åpning la ikke AUF-leder Ina Libak skjul på at flere av Arbeiderpartiets vedtak denne sommeren har vært skuffende for klimaaktivister i partiet. Iskantsonen og krisepakker til oljeindustrien ble trukket frem som vedtak som tar Norge i feil retning. Allikevel ser Libak fremover med optimisme: 

– Vi skal forandre Arbeiderpartiet for framtida, fordi akkurat nå trenger Arbeiderpartiet oss. Vi skal få Arbeiderpartiet til å gå til valg på en generasjonskontrakt for framtida som er så sterk at unge ikke skal måtte bekymre seg for framtida, men heller kan drømme stort for livene sine. 

Ina Libak åpnet landsstyret fredag. Foto: Sandra Edith Tenud

 

Libak er klar på at Arbeiderbevegelsen skal være en ledende samfunnskraft inn i fornybarsamfunnet. For AUF går klimamål og fremtidsrettede arbeidsplasser hånd i hånd.

22. juli-utvalget la frem sin rapport

Oktober 2019 satt AUFs sentralstyre ned et 22. juli-utvalg, ledet av Gaute Børstad Skjervø. Utvalget skulle utarbeide en rapport hvor man ser tilbake på erfaringene etter terrorangrepet, og ser fremover på hvordan man bør arbeide med videreføring av arven etter 22. juli 2011. En viktig del av rapporten er forslag til hvordan AUF kan ta vare på historiene til de drepte og berørte, og tiltak for kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid på kort og lang sikt. 

– Mitt håp er at dette arbeidet kan skape en større debatt om hvilken plass 22. juli skal ha i AUF. Jeg håper også veldig at denne prosessen kan gjøre oss i stand til å kickstarte det politiske oppgjøret med ideologien som førte til angrepet på oss, sommeren for ni år siden, sier Skjervø. 

Etter et omfattende prosjekt, med samtaler og innspill fra en rekke grupper og personer som har vært en del av prosessen etter 22. juli 2011, ble rapporten lagt frem for Landsstyremøtet lørdag. Dette er en viktig del av AUFs arbeid som antirasistisk fanebærer, og det er et skritt på veien mot et politisk oppgjør med høyreekstreme og rasistiske holdninger og ideer. Samtidig sikrer det at historiene om 22. juli lever videre i organisasjonen. 

– Endelig tilbake!

Etter at Norge ble stengt i midten av mars, har fysiske sammenkomster blitt erstattet av digitale møter. Selv om AUF har opprettholdt aktivt politisk arbeid over hele landet, byr et fysisk møte på langt flere muligheter. Derfor er Landsstyret godt fornøyd med å ha det første nasjonale arrangement siden nedstengelsen – nettopp her på Utøya. 

Mye god politisk debatt. Foto: Sandra Edith Tenud

 

Helgens politiske saker og debatter inkluderte forslag for et bedre psykisk helsetilbud, en fordømmelse av konsentrasjonsleirene i Kina, og en tydelig støtteerklæring til demonstrantene i Hviterussland. Som gjest og innleder kom tidligere generalsekretær i AUF og nåværende fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna. 

 

Les alle vedtatte uttalelser her: Vedtatte uttalelser, AUFs landsstyre august 2020

Bli medlem i AUF