Landsstyremøte 17.-19. juni 2022 - AUF

Landsstyremøte 17.-19. juni 2022

AUFs landsstyre har vært samlet på Utøya for å diskutere ny politikk og utvikling av organisasjonen. I tillegg var vi med på åpningen av nasjonalt minnesmerke etter 22. juli. 

 

Minoritetsutvalgets anbefalinger

For at arbeiderbevegelsen fortsatt skal være en frihetsbevegelse må AUF være en inkluderende organisasjon for alle. 

 

Minoritetsutvalget har stilt seg selv spørsmålet “Hvilke behov for tilrettelegging har man for at AUF skal være en mer tilgjengelig organisasjon?”. 

 

Med dette utgangspunktet har utvalget utarbeidet en håndbok for lokallag og fylkeslagene. 

 

  • Ulike fylker har ulike utgangspunkt i sin medlemsmasse. Håndboken er et verktøy som skal kunne brukes av alle, med konkrete forslag til hvordan AUF skal bli en enda mer inkluderende organisasjon, sier Fawzi Warsame, leder av Minoritetsutvalget.

 

Håndboken skal hjelpe lokal- og fylkeslag med å nå følgende mål:

  1. AUF skal rekrutere nye medlemmer
  2. AUF skal ivareta representasjon
  3. AUF skal tilrettelegge for at AUFere skal kunne delta på arrangementer uten noen hindringer.

 

Minoritetsutvalget har bestått av disse AUFerne:

Fawzi Warsame, Oslo (leder)
Samira Bile, Trøndelag
Hannah Owe Hope, Rogaland
Fathia Salaad, Agder
Alexandros Tanase, Viken
Nathaniel Holan Larsen, Nordland
Fredrik Sørlie, sentralstyret

 

 

Mer statlig eierskap og et rettferdig arbeidsliv

Etter grundig behandling har vi blant annet skjerpet vår politikk på statlig eierskap, et rettferdig arbeidsliv og hvordan vi måler klimautslipp i militær sektor. Vi har også vedtatt en uttalelse om forsvarlig helsehjelp til ukrainske flyktninger. 

 

 

 

Organisatoriske saker

Landsstyret fikk fremlagt regnskap og revisjonsberetning for 2021 og kontrollkomiteens beretning for 2021. I tillegg vedtok landsstyret reglement for forvaltning av organisasjonens egenkapital. 

 

Landsstyret ønsker alle en riktig god sommer, og ser frem til å se alle på sommerleir i august! 

Bli medlem i AUF