Landets største politiske ungdomsorganisasjon - AUF

Landets største politiske ungdomsorganisasjon

– Etter seier i skolevalgkampen befester AUF sin stilling som som landet største politiske ungdomsorganisasjon med over 13 tusen medlemmer.

– Skolevalgseieren i høst og årets medlemstall viser at ungdom ønsker en annen retning for Norge. Vi ser frem til å komme i gang med 2018 og kommer til å være ungdommens tydeligste stemme i møte med en høyrevridd regjering som ikke tar noen av vår tids utfordringer på alvor, sier Mani Hussaini, leder i AUF.

– Vi kommer til å bruke vår posisjon som landet største politiske ungdomsorganisasjon til å kjempe mot økt forskjeller, mot klimaendringer og for et samfunn der alle har like muligheter, sier Hussaini.

AUF-lederen gleder seg til å bruke året til å kjempe for gjennomslag for AUFs politikk.

– Vi skal nå bruke året til å skape ny politikk og skape en bedre fremtid for oss unge. Nå  kommer vi til å bruke vår makt til å gjøre Arbeiderpartiet og Norge enda rødere og grønnere, avslutter Hussaini.

Bli medlem i AUF