Kjære landsmøte! - AUF

Kjære landsmøte!

Kjære landsmøte, dirigenter.

Atomvåpen er det mest destruktive og inhumane våpenet som finnes og det innebærer en enorm sikkerhetsrisiko

Fire av fem nordmenn mener at Norge bør signere atomvåpenforbudet, også om vi er det første NATO-landet som gjør det.

Norge har en lang tradisjon for å stå i front i humanitære spørsmål og i arbeidet for internasjonal fred.

Jeg var stolt sist da vi satt i regjering og gikk Norge i front og hadde en pådriverrolle i det internasjonale arbeidet for kjernefysisk nedrustning.

Jeg var stolt da vår regjering fikk gjennomslag for et internasjonalt forbud mot klasevåpen.

Jeg er derimot ikke stolt over at høyreregjeringen har gått vekk fra Norges stolte tradisjon om å jobbe for nedrustning og at Arbeiderpartiet, mitt parti, det partiet som alltid har tatt rollen vår som en konstruktiv kraft i FN sitter og er usikre i et av vår tids mest alvorlige sikkerhetspolitiske spørsmål.

Å støtte forbudet mot atomvåpen er verken idealistisk eller urealistisk, det er en naturlig videreføring av norsk sosialdemokratisk politikk.

Som sosialdemokrater har prinsippet vært at noen få ikke skal få true freden og velferden for de mange.

Et lands rett til å ha atomvåpen er en av de største truslene mot vår tro på en rettferdig verden og det er med på å skape kaos i det internasjonale bildet.

Det er ikke en nøytral posisjon å si at vi ikke støtter dette forbudet nå. Det er et tydelig steg til høyre utenrikspolitisk for Arbeiderpartiet.

122 land stemte for forbudstraktaten i FN i 2017, nå er det på tide at vi følger med.

Kjære landsmøte, ved å stå utenfor forbudet som et flertall av verdens land har vedtatt bidrar vi til å skjerme atomvåpenstatene fra diplomatisk press til å ruste ned.

Norge tviholder på forestillingen om at atomvåpen er nødvendig og legitime – det er feil og det er usolidarisk.

På den måten står vi i veien for nedrustning, og er en del av problemet framfor å være en del av løsningen.

Det er på tide at Arbeiderpartiet går i front og igjen tar på seg ledertrøya på veien mot stabilisering og et tryggere internasjonalt samfunn.

Kjære landsmøte, nå har vi muligheten. Muligheten til å velge å være på riktig side av historien. La oss være forkjemper for fred og rettferdighet. Jeg håper dere stemmer for å gjøre verden til et tryggere sted, slik Norge har en stolt tradisjon for å gjøre –  stem for å signere og ratifisere FNs forbud mot atomvåpen

 

Maria D. Imrik
Fylkesleder, AUF i Østfold

Bli medlem i AUF