June Gruer vald som leiar av AUF i Vestland! - AUF

June Gruer vald som leiar av AUF i Vestland!

AUF i Vestland sitt årsmøte vart avholdt 4.-6. februar på Osterøy, og her valde vi blant anna eit nytt fylkesstyre

 

Årsmøtet har vald følgjande fylkesstyre for perioden 2022 – 2023:

Leder: June Gruer, Bergen AUF
Første nestleder: Eusebiu Amanalachioai, Kvam AUF
Andre nestleder: Oda Medhus, Kvam AUF
Økonomiansvarlig: Sebastian Stenberg, AUF Studenter Bergen
Skole- og arbeidsansvarlig: Noah Sellevoll, Bergen AUF
Miljø- og klimaansvarlig: Alexander Svendsen, Bergen AUF
Internasjonalt ansvarlig: Øyvind Sebastian Blindheim Nordbustad, Bergen AUF
Feminisme-, antirasisme- og inkluderingsansvarlig: Ruth Olsen, Sunnfjord AUF
Styremedlem: Amalie Birkelid Kvellestad, Sunnfjord AUF
Styremedlem: Ole Flåm Svendsen, Bergen AUF
Styremedlem: Thea Louise Esp, Gloppen AUF
Vara: Ask Sandvik, Indre Sogn  AUF
Vara: Selma Moen Eminovic, Indre Sogn AUF

 

Kontrollkomiteen: 
Leder: Vegar Klyve
Medlem: Katarina Rosø
Medlem: Endre Toft

Bli medlem i AUF