Innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Troms - AUF

Innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Troms

AUF i Troms avholder årsmøte 15.-17. februar, og skal blant annet velge et nytt fylkesstyre.

Valgkomiteen har innstilt på følgende til det nye styret for 2019:

 

Leder: Aleksandra Seljeseth, Tromsø, f. 2000 (gjenvalg, ny som leder)

Organisatorisk nestleder: Adrian Traasdahl, Målselv, f.1998  (gjenvalg, ny som nestleder)

Politisk nestleder: Linn Bruholt, Tromsø, f.1998 (gjenvalg, ny som nestleder)

  1. Styremedlem: Atle Lien, Lavangen, f. 1997 (gjenvalg)
  2. Styremedlem: Hanne Kristin Johnsen, f.1999 (ny)
  3. Styremedlem: Vetle Solodden Lier, Tromsø, f. 1999 (ny)
  4. Styremedlem: Maren Sollie Aukland, Tromsø, f. 2003 (ny)

 

1. Vara: Olabror Berg, Harstad, f. 2003 (ny)

2.Vara: Marie Gjerdrum Foshaug, Målselv, f.2000 (ny)

3. Vara: Erik Ekeblad Eggenfellner, Svalbard, f. 2002 (ny)

4. Vara: Sigrid Vorland, Tromsø, f. 2001 (ny)

5. Vara: Haakon Kyrkjebø Nybø, Tromsø, f. 1998 (ny)

 

Landsstyrerepresentanter 2019:

Medlem: Aleksandra Seljeseth

Personlig vara: Linn Bruholt

Medlem: Adrian Traasdahl

Personlig vara: Atle Lien

 

Kontrollkomite:

Leder: Maren Gåre Bakkevoll

Medlem: August Sebulonsen

Medlem: August Hansen

 

Valgkomite:

Leder: Thomas Birkeland

Medlem: Demitu Mohammed

Medlem: June Mari Kjær

Åpen plass:

Vara: Brage Bårdsen

Vara: Sofie Lødding

 

Spørsmål til innstillingen kan rettes til leder av valgkomiteen Malin Woll

Bli medlem i AUF