Innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Rogaland - AUF

Innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Rogaland


Valgkomiteen bestående av Marthe Knutsen (leder), Rasmus Kurdahl-Martinsen og Hedda Ripland Moberg har innstilt følgende til fylkesstyret 2020:

Leder: Julia Eikeland

Politisk nestleder: Christian Hetty

Organisatorisk nestleder: Sanne Ellingsen

Skole og arbeid: Hedda Korneliussen

Miljø og klima: Emil Walter Korth 

Internasjonalt: Guro Valen

Likestilling og inkludering: Mathilde Hope Nes

Styremedlem: Jakob Skretting Jansen

1.vara: Eivind Rønneberg Fagereng

2.vara:Thea Bøe Johansen

3.vara:: Emma Franke Husebø

4.vara: Simen Johansen

Landsstyret:

Julia Eikeland

1.vara:Sanne Ellingsen

Christian Hetty

1.vara: Jakob Skretting Jansen

Bli medlem i AUF