Innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Rogaland - AUF

Innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Rogaland

 

Innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Rogaland

Valgkomiteen har bestått av Christian Stenberg Hetty (leder), Marcus Parra
Nygård, Karina Liknes, Regine Amundsen Idland og Morten Sandanger.

Innstilling til fylkesstyre:
Leder: Lykke Sofie Dalva Borge (Stavanger AUF, f. 2005) NY
Politisk nestleder: Ømer Assisisi Demir (Stavanger AUF f. 2005) Gjenvalg
Organisatorisk nestleder: Selma Kristiansen Kolltveit (Haugalandet AUF f.
2006) NY

Skole og arbeid: Gunnar Olsen-Hagen (Stavanger AUF, f. 2007) NY
Miljø og klima: Rawan Naima (Stavanger AUF, f. 2009) NY
Internasjonalt: David Mousavi (Sola AUF, f. 2005) Gjenvalg
Feminisme, antirasisme og inkludering: Ingeborg Solbakke Andersen (Jæren
AUF f. 2006) Gjenvalg

Fylkesstyremedlem: Angus Drønen (Haugalandet AUF, f. 2005) Gjenvalg
Fylkesstyremedlem: Ronja Kjørstad (Stavanger AUF, f. 2007) NY

1. vara: Hassan Mohammed Naima (Stavanger AUF)
2. vara: Naujin Alinejad (Haugalandet AUF)
3. vara: Thomas Strand Skjæveland (Stavanger AUF)
4. vara: Jacqueline Joyce Fong (Stavanger AUF)

Landsstyret:
Lykke Sofie Dalva Borge – personlig vara Selma Kristiansen Kolltveit
Ømer Assisisi Demir – personlig vara David Mousavi

Bli medlem i AUF