Innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Rogaland - AUF

Innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Rogaland

 

Valgkomiteen har vært bestående av Lyndsay Nilsen (leder), Even Georg Myklebust, Anna Tangen og Jakob Skretting Jansen.

 

Innstilling fylkesstyre

Leder: Hannah Owe Hope (Jæren AUF , f. 2003)

Politisk nestleder: Eivind Lervik Tornli (Haugalandet AUF, f. 2004)

Organisatorisk nestleder: Henrik Van Der Hoeven (Stavanger AUF, f. 2004)

Skole og arbeid: Henrikke Søvik Lyngdal (Stavanger AUF, f. 2004)

Klima og miljø: Arin Eirikssønn (Ryfylke AUF, f. 2004)

Internasjonalt: Ømer Demir ( Stavanger AUF, f. 2005)

Feminisme, likestilling og antirasisme: Serine Konstali (Sandnes og Gjesdal AUF, f. 2002)

Styremedlem: Kine Jørgensen (Stavanger AUF, f. 2004)

 

Vara: Arian Lustrup Azemi (Sandnes og Gjesdal AUF, f. 2004)

Vara: Lykke Sofie Dalva Borge (Stavanger AUF, f. 2005)

Vara: Olai Melkevik (Haugalandet AUF, f. 2005)

Vara: Olivia Myrvang Gjesdal (Jæren AUF, f. 2004)

 

Landsstyre:

Hannah Owe Hope – personlig vara Serine Konstali

Eivind Lervik Tornli – personlig vara Arin Erikssønn

Henrikke Søvik Lyngdal – personlig vara Kine Jørgensen

Henrik Van Der Hoeven – personlig vara Ømer Demir

Bli medlem i AUF