Innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Rogaland - AUF

Innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Rogaland

 

Valgkomiteen har vært bestående av Sanne Ellingsen(leder), Hamza Ali, Jakob Skretting Jansen, Hedda Ripland Moberg og Inga-Hedvig Voster Vannes

 

Innstilling til fylkesstyret:

Leder: Christian Stenberg Hetty (Stavanger AUF, f. 2002)
Politisk nestleder: Mathilde Hope Nes (Haugalandet AUF, f. 2001)
Organisatorisk: Lyndsay Patricia Nilsen (Haugelandet AUF, f. 2000)
Fagpolitisk ansvarlig (tiltredende AU): Simen Johansen (Jæren AUF, f. 2001)

Fylkesstyremedlem med fast plass:

Skoleringsansvarlig: Guro Kallevik Leite (Haugalandet AUF, f. 2003)
Medlemsansvarlig: Malin Høgsand Leirvåg (Stavanger AUF, f. 2002)
Sosiale-medier ansvarlig: Emma Francke Husebø (Stavanger AUF, f. 2002)
Styremedlem: Lars Lea (Sandnes og gjesdal AUF, f. 2003)

SMIL-ledere:
Skole og arbeid: Andreas Døske (Haugalandet AUF, f. 2003)
Miljø og klima: Emil Walther Korth (Sola AUF, f.2003)
Internasjonalt: Guro Valen (Sandnes og gjesdal AUF, f.2005)
Likestilling og inkludering: Hannah Owe Hope (Jæren AUF, f. 2003)

Vara fylkesstyret:
1. Serine Konstali (Sandnes og Gjesdal AUF, f. 2002)
2. Storm Heilmann Gromstad (Stavanger AUF, f.2002)

Landsstyret:

Christian Hetty

Mathilde Hope Nes

 

Vara til landsstyret:

Andreas Døske

Lyndsay Patricia Nilsen

 

 

Bli medlem i AUF