Innstilling til fylkesstyre i AUF i Rogaland 2021 - AUF

Innstilling til fylkesstyre i AUF i Rogaland 2021

Valgkomiteen har vært bestående av Julia Eikeland (leder), Inga-Hedvig Voster Vannes, Kristian Horpestad og Simen Johansen.

Her er valgkomiteens enstemmige innstilling til sammensetning av fylkesstyret som skal lede AUF i Rogaland gjennom 2021.

Leder – Christian Hetty (Stavanger, f. 2002, gjenvalg)

Politisk nestleder – Lyndsay Patricia Nilsen (Haugalandet, f.2000, gjenvalg i nytt verv)

Organisatorisk nestleder – Mathilde Hope Nes (Haugalandet, f.2001, gjenvalg i nytt verv)

 

SMIF – ledere

Skole og arbeid  Eivind Lervik Tornli (Haugalandet, f.2003, ny)

Miljø og klima – Emil Walther Korth (Sola, f.2003, gjenvalg)

Internasjonalt – Arian Lustrup Azem (Sandnes og Gjesdal, f.2004, ny)

Feminisme, inkludering og antirasisme – Hannah Owe Hope (Jæren, f.2003, gjenvalg)

 

Fylkesstyremedlem med fast plass

Fagpolitisk ansvarlig -Andreas Døske (Haugalandet, f.2003, gjenvalg i nytt verv)

Skoleringsansvarlig -Guro Kallevik Leite (Haugalandet, f.2003, gjenvalg)

Fylkesstyremedlem -Henrik Van der Hoeven (Stavanger, f.2004, ny)

Fylkesstyremedlem – Lotte Orre Sangolt (Jæren, f.2003, ny)

 

Vara til fylkesstyret

1. Serine Konstali (Sandnes og Gjesdal AUF, f. 2002)

2. Aleksander Bringedal (Stavanger AUF, f.2005)

3. Tiril Hugvik (Haugalandet AUF, f.2003)

4. Boris Alexandrovich Shamanskiy (Stavanger AUF, f. 2002)

 

Fire personer møter fast i landsstyret til AUF, med hver sin personlige vara

Christian Hetty – med Arian Lustrup Azemi som personlig vara

Andreas Døske – med Eivind Lervik Tornli som personlig vara

Lyndsay Nilsen – med Hannah Owe Hope som personlig vara

Mathilde Hope Nes – med Guro Kallevik Leite som personlig vara

 

Kontrollkomite

Jonas Gadolin (Leder)

Emilie Bersaas

Ole Martin Juul Slyngstadli

Alle spørsmål og henvendelser rundt valgkomiteens innstilling kan rettes til valgkomiteens leder, Julia Eikeland, på mail Julia@auf.no.

Bli medlem i AUF