Innstilling supplering av fylkesstyret i AUF i Akershus - AUF

Innstilling supplering av fylkesstyret i AUF i Akershus


Her er valgkomiteens enstemmige innstilling til supplering av fylkesstyret som skal lede AUF i Akershus gjennom 2022. Valget finner sted på ekstraordinært årsmøte den 26. oktober!

Valgkomiteen har stor tro på at dette laget skal sørge for et sterkere og mer aktivt
AUF i Akershus. Laget skal jobbe for at lokallagene våre blir styrket, for at
medlemmene får et godt medlemstilbud og for at flere ungdommer i hele fylket vil
engasjere seg i ungdomspolitikken. Laget skal jobbe aktivt for viktige politiske
gjennomslag.

På vegne av samtlige i valgkomiteen: gratulerer med innstillingen!

Tobias Linge
Leder av valgkomiteen

Hoda Imad
Solveig Lycke
Medlemmer av valgkomiteen

Leder: Emil Johan Stenhaug (Lillestrøm, f. 2001) – ny

Internasjonalt ansvarlig: Mikkel Bjørge Madsen (Bærum, f. 2003) – ny

Fylkesstyremedlem: Helene Borhaug (Bærum, f. 2004) – ny

Landsstyret:

Emil Johan Stenhaug med August Wærstad Aalandslid som personlig vara

Ida Flem med Julie Andresen Wågenes som personlig vara

Resten av fylkesstyret som ble valgt på årsmøtet 2022:

Politisk nestleder: August Wærstad Aalanslid (Nordre Follo f. 2004)
Organisatorisk nestleder m/økonomiansvar: Ida Flem (Ullensaker f. 2003)

Fylkesstyremedlem med fast plass: (tilfeldig rekkefølge)
Lokallagsansvarlig  Daniel Lorentzen (Vestby f. 2002)
Skoleringsansvarlig Iselin Olafsen (Nannestad f. 2000)
Fagligpolitisk ansvarlig Arne Grieg Toyomasu (Bærum f. 2004)

SMIF-ledere

Skole og arbeid Julie Andresen Wågenes (Lørenskog f. 2005)

Miljø og Klima  Martin Underthun Bredesen (Bærum f. 2000)
Feminisme, antirasisme og inkludering, samt jentenettverksleder Weronika Margol (Asker f. 2005)

For spørsmål eller henvendelser til innstillingen, kontakt valgkomiteens leder Tobias Hangaard Linge på tob.h.linge@gmail.com eller 95113100

Bli medlem i AUF