Innstilling på ungdomskandidater til fylkestingsvalget 2023 og sentralstyrekandidater - AUF

Innstilling på ungdomskandidater til fylkestingsvalget 2023 og sentralstyrekandidater

Nominasjonskomiteens innstilling

 

I forbindelse med høstens landsmøte i AUF og neste års fylkestingsvalg, har nominasjonskomiteen i AUF i Trøndelag nå ferdigstilt sitt arbeid og innstilt på kandidater.

Nominasjonskomiteen har bestått av Tyra Joarsdottir (leder), Johannes Hembre-Ingul, Karoline Kvernmo, Severin Aarmo og Jakob Tidemann. Nominasjonskomiteens innstilling er enstemmig

Spørsmål eller kommentarer kan rettes til nominasjonskomiteens leder på telefon: +47 934 64 546 eller e-post: tyrajoarsdottir@gmail.com.

 

Som ungdomskandidater til fylkestinget innstiller vi på Emilie Græsli og Mathias Solli

Emilie er 22 år gammel og kommer fra Tydal. Hun er i dag fylkesleder i AUF i Trøndelag og har lagt ned en solid jobb for fylkeslaget vårt i mange år. Emilie er brennende engasjert i kampen mot urettferdighet og ønsker å bli representant på fylkestinget for å kjempe for at alle har de samme mulighetene til å lykkes, uavhengig av størrelsen på lommeboka og uavhengig om man vokser opp i Tydal eller i Trondheim.

 

Mathias er 21 år, kommer fra Rissa og jobber for tiden som fylkessekretær i AUF i Trøndelag. Han har tidligere vært nestleder for AUF i Trøndelag og lokallagsleder for Indre Fosen AUF. Mathias har stilt opp for organisasjonen vår gjennom mange år, og ønsker nå å kjempe for at trøndersk ungdom i hele fylket får gode skoler å gå på, som representant på fylkestinget!

 

Som nestlederkandidat til sentralstyret innstiller vi på Gaute Børstad Skjervø

Vi mener Gaute er rett person til å representere oss i AUFs ledelse. Han har allerede 2 år som nestleder i AUF bak seg, og med ham som nestleder er vi overbeviste om at AUF vil være i stand til å ta et ordentlig oppgjør med rasismen og høyreekstemismen i Norge og internasjonalt. Gaute har også profilert seg i kampen for at internasjonal solidaritet skal ligge til grunn i vår utenrikspolitikk, og vært en av våre tydeligste ideologer. Med ham er vi sikre på at AUF fortsatt får en samlende nestleder og et godt sosialdemokratisk forbilde.

 

Som sentralstyremedlem innstiller vi på Håkon Einarsve

Håkon er 21 år, kommer fra Stjørdal og er tidligere leder for AUF i Trøndelag. Han er også formannskapsmedlem i Stjørdal for Arbeiderpartiet, og har tidligere vært leder for både AUF i Trøndelag og AUF i Nord-Trøndelag. Gjennom jobben som fylkesleder har han vært med på å gjøre fylkeslaget til en av de sterkeste stemmene for et rødere og mer inkluderende Arbeiderparti. Han brenner spesielt for en mer human flyktningpolitikk og kampen mot forskjellssamfunnet. Håkon har allerede vært sentralstyremedlem i 2 år og vi er sikre at han vil fortsette den gode jobben han gjør for AUF.

Bli medlem i AUF