Innstilling på nytt fylkesstyre!!! - AUF

Innstilling på nytt fylkesstyre!!!

Styret:

Leder: Filip Diskerud // gj.valg // Marker
Org.nestleder: Vilde Schøne // gj.valg // Hvaler
Pol.nestleder: Isak Mydske // ny // Fredrikstad

RUTA: Jacob Andreassen // ny // Fredrikstad
MILK: Alxandros Tanase // ny // Fredrikstad
IRG: Maren Djupang // gj.valg // Fredrikstad
FAI: Linnea Johannesen // ny // Indre Østfold

Styremedlem: Sigurd Berg Jensen // gj.valg // Sarpsborg
Styremedlem: Hannah Rødsten // ny // Moss
Styremedlem: Jonathan Wold Gullaksen // ny // Moss

Varamedlem: Madeleine Mellum // ny // Moss
Varamedlem: Filip Fjellstad // ny // Moss
Varamedlem: Vilde Ruud // ny // Fredrikstad

Valgkomiteens begrunnelse:

2020 ble et annerledes år for AUF i Østfold, men også et år som gjør det nye fylkesstyret bedre rustet til å håndtere 2021.
Det nye fylkesstyret består av en god miks av de som har vært med tidligere, samt nye aktive som har kommet til det siste året og som har vist sitt engasjement i lokallagene.
Noen har fått fornyet tillit i samme verv som ved årsmøtet i 2020, vi håper disse vil vise at vi valgte riktig.

Noen har blitt innstilt i verv som ikke var det de egentlig ønsket seg, vi håper disse vil vise at de kan håndtere nye roller og fortsette å stige i ansvar.

Noen er helt nye og kommer inn uten erfaring fra fylkesstyrets arbeid, vi håper de vil oppleve dette som lærerikt, spennende og utfordrende.

Vi tror at helheten av det nye fylkesstyret vil utfylle hverandre, og sammen bidra til mer aktivitet i Østfold.

Kontrollkomiteen:

Leder: Rune Fredriksen // gj.valg
Medlem: Therese Thorbjørnsen // gj.valg

Medlem: Vegar Fjell // gj.valg

Årsmøtedelegater:

 1. Filip Diskerud
 2. Vilde Schøne
 3. Isak Mydske
 4. Maren Djupang
 5. Jacob Andreassen
 6. Linnea Johannsen
 7. Alexandros Tanase
 8. Hannah Rødsten
 9. Sigurd Berg Jensen
 10. Madeleine Mellum
 11. Emil Vesleng Hansen

Varaer:

 1. Filip Fjellstad
 2. Vilde Ruud
 3. Jonathan Wold Gullaksen

Styret i AUF i Østfold får i fullmakt å supplere varalisten ved behov.

Representanter til representantskapet i Østfold Arbeiderparti:

 1. Filip Diskerud
 2. Vilde Schøne
 3. Isak Mydske
 4. Maren Djupang
 5. Jacob Andreassen
 6. Linnea Johannesen
 7. Alexandros Tanase
 8. Hannah Rødsten
 9. Jonathan Wold Gullaksen

Varaer:

 1. Emil Vesleng Hansen
 2. Vilde Ruud
 3. Filip Fjellstad

Styret i AUF i Østfold får i fullmakt å supplere varalisten ved behov.

Valgkomiteen har bestått av Desiré Helén Craggs, Vegard Finnes og Maria Imrik.

Bli medlem i AUF