Innstilling på nytt fylkesstyre! - AUF

Innstilling på nytt fylkesstyre!

Valgkomiteen har fullført sitt arbeid og avgitt sin endelige innstilling på det nye fylkesstyret for 2022

De innstilte er følgende:

Fylkesstyret

Fylkesleder: Rebekka Hoksmo Olsen

Nestleder org/Økonomiansvarlig: Emilie Sveva

Nestleder pol: Ellen Ramson Høie

Styremedlem/AU-medlem: Johnny Ho

Styremedlem: Ane Hertzberg

Styremedlem: Lucas Storaunet

 1. Vara: Sigurd Heggem
 2. Vara: Nathalie Adriana Haugen Edvardsen
 3. Vara: Kato Baade

Representanter til AUFs landsstyre:

Rebekka Hoksmo Olsen

Vara: Ellen Ramson Høie

Johnny Ho

Vara: Sigurd Heggem

Delegater til Buskerud Arbeiderpartis organer

 1. Rebekka Hoksmo Olsen
 2. Johnny Ho
 3. Ellen Ramson Høie
 4. Sigurd Heggem
 5. Emilie Sveva
 6. Lucas Storaunet
 7. Ane Hertzberg
 8. Kato Baade

Varamedlemmer:

Styremedlemmer i lokallagene, varaer til fylkesstyret, samt alle delegater på årsmøtet til AUF i Buskerud

Valgkomité

Oversendes Fylkesstyret for valg på representantskapsmøte

Kontrollkomite

Bendik Thun (leder)

Lina Strandbråten

Signe Ramson Høie

Om du har spørsmål, ta kontakt med valgkomiteens leder, Bendik Thun

Bli medlem i AUF