Innstilling på AUF i Buskeruds ungdomskandidater til Stortinget! - AUF

Innstilling på AUF i Buskeruds ungdomskandidater til Stortinget!

.

Rutkay Sabri er 22 år gammel og kommer fra Drammen. Han studerer og jobber på bar i Drammen.

Siden 2013 har han vært aktiv i AUF i Buskerud, med ulike verv i Drammen AUF og Buskerud AUF, og siden 2019 vært fylkesleder i AUF i Buskerud. Han sitter i kommunestyret i Drammen, og kjemper for barn og ungdom hver dag i hovedutvalget for Oppvekst og utdanning. Rutkay er opptatt av å skape et samfunn med små forskjeller, og ønsker å skape et samfunn der hvem du er ikke skal ha noe å si for om du lykkes eller ikke. I tillegg er han opptatt av at offentlig sektor i sin helhet må tørre å fornye seg.

Rutkay er sterk politisk, og mener alltid noe om saker som er viktig for barn og ungdom. Fylkestyret i AUF i Buskerud er sikre på at Rutkay vil gjøre seg godt som ungdomskandidat i stortingsvalget 2021.

 

 

Signe Ramson Høie er 20 år gammel og kommer fra Lier. Hun studerer fulltid på Universitetet i Oslo.

Siden 2015 har Signe vært aktiv i AUF i Buskerud, sittet i styret i lier AUF og vært nestleder i AUF i Buskerud siden 2019. I tillegg så er hun nestleder i Lier Arbeiderparti og folkevalgt i Lier kommune. Det har den siste tiden blitt satt mye fokus på hvor viktig det er å ha god matjord og sikker matforsyning, og det er en av hjertesakene til Signe. Hun er i tillegg opptatt av internasjonal solidaritet og står med føttene godt plantet i Lier og ser utover.

Signe er dyktig, og aldri redd for å gjøre det som er rett. Hun kjører Buskerud rundt for å sørge for at ungdom fra hele fylket blir hørt. Fylkestyret i AUF i Buskerud er sikre på at Signe vil gjøre seg godt som ungdomskandidat i stortingsvalget 2021

 

Bli medlem i AUF