Innstilling til nytt sentralstyre - AUF

Innstilling til nytt sentralstyre

 

Valgkomiteen vil først takke for tilliten vi har fått fra organisasjonen. Og takk for alle innspill fra fylkeslagene og til alle dere som har stilt dere til disposisjon for videre arbeid for AUF!

Vi har gjennomført intervju med alle kandidatene, og har hatt mange og gode diskusjoner. Vi er nå glade for å legge frem en enstemmig innstilling til et sentralstyre som vi mener vil ta AUF til nye høyder.

På vegne av valgkomiteen

Stine Renate Håheim, valgkomiteens leder.

 

Sentralstyre

Leder                                     Ina Rangønes Libak, Akershus

Generalsekretær                   Sindre Lysø, Østfold

Nestleder                               Astrid Willa Eide Hoem, Møre og Romsdal

Sentralstyremedlem              Julie Indstad Hole, Trøndelag

Sentralstyremedlem              Snorre Erichsen Skjevrak, Rogaland

Sentralstyremedlem              Marta Hofsøy, Troms

Sentralstyremedlem              Jan Halvor Vaag Endrerud, Oppland

Sentralstyremedlem              Ronja Bell Breisnes, Hordaland

Sentralstyremedlem              Gaute Børstad Skjervø, Trøndelag

Sentralstyremedlem              Hoda Imad, Akershus

Sentralstyremedlem              Reidar Fugle Nordhaug, Sogn og Fjordane

Sentralstyremedlem              Agnes Nærland Viljugrein, Oslo

Sentralstyremedlem              Håvard Sagbakken Saanum, Hedmark

Sentralstyremedlem              Agnete Masternes Hanssen, Finnmark

 

Kontrollkomite

Leder                                     Lasse Juliussen, Hedmark

Medlem                                 Marianne Wilhelmsen, Troms

Medlem                                 Trygve Harlem Losnedahl, Oslo

 

For spørmål om innstillingen, ta kontakt med valgkomiteens leder. Stine Renate Håheim,

tlf 920 28 522

For henvendelser fra pressen, ta kontakt med Jan Halvor Vaag Endrerud, presserådgiver AUF,

tlf 478 41 640

Bli medlem i AUF