Nyhetsbrev #1 2018 og innkalling til representantskapsmøte - AUF

Nyhetsbrev #1 2018 og innkalling til representantskapsmøte

Nyhetsbrev #1 i 2018!

Vi har bestemt oss for å sende ut nyhetsbrev til alle medlemmer i AUF i Hordaland én gang i måneden slik at alle medlemmer kan følge med på aktiviteten vår og hva du som medlem har mulighet til å være med på. Vi håper du blir glad for det!

Sommerleir 2018!

Årets sommerleir på Utøya avholdes 1.-5. august.

Sommerleir er sommerens vakreste eventyr! Årets tema er «Din egen øy» – fordi Utøya er akkurat din øy, og du kan være med å forme øyen i sommer. På sommerleiren blir det taler av kjente politikere, kule workshops, fantastiske mennesker fra hele Norge og en stemning som ikke er mulig å få annensteds. Dette er en politisk festival som ingen andre organisasjoner kan måle seg med!

I fjor kom blant annet tidligere statsminister og nåværende generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg, tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland og SKAM-skuespiller og aktivist Ulrikke Falch på leiren. Vi skriver «blant annet» fordi det var mange flere kule folk som besøkte leiren. Det er også konserter, og i år kommer blant annet Julie Bergan til oss! Det finnes ingenting som likner på sommerleir på Utøya – bli med!

Sommerleir er sommerens vakreste eventyr!

Påmelding gjøres her: https://auf.ticketco.events/no/nb/e/sommerleir2018(Trykk «Leirbillett» og kjøp billett fra «Hordaland».)

Har du noen spørsmål om sommerleiren? Ikke nøl med å ta kontakt med fylkesleder Leonora Hjelle på 94162551 eller fylkessekretær i AUF i Hordaland Stian Davies på hordaland@auf.no eller på telefon (93620674).

 

Landsmøte i AUF 2018!  #AUFLM18

Landsmøtet holder sted i Oslo 18.-21. oktober. Dette er årets politiske verksted hvor du kan være med å utforme og vedta ny AUF-politikk og møte nye og gamle AUFere fra hele landet!

Landsmøtet i AUF er det høyeste organet i hele AUF. Det er dermed ikke alle som kan være med på selve landsmøtet, men alle kan være med å påvirke politikken gjennom fylkeslaget. På representantskapsmøtet 9. juni skal AUF i Hordaland behandle forslagene til miljøprogram og likestillingsprogram. Dette er din mulighet til å påvirke AUFs politikk! I tillegg kan du sende inn enkeltstående forslag som så kan sendes videre til landsmøtet. Det blir møter om programmene i forkant før representantskapet hvor du kan bli kjent med innholdet. Se også saksdokumentene til representantskapet – der finner du utkastet til programmene. God lesning!

Fram mot landsmøtet skal AUF i Hordaland avholde flere møter om de to programmene. Her kan du få presentert hva utvalgene som jobber med dem mener, og komme med endringsforslag. Dette blir en lang og kul prosess hvor du lærer enormt mye!

Mer informasjon finner du her: https://auf.no/auflm18-auf-hordaland/

Og husk: AUF er Norges største og mektigste politiske ungdomsorganisasjon. Det som blir vedtatt på AUFs landsmøte har en stor sjanse for å bli norsk politikk! 

 

Aktivitet framover: 

All aktivitet som skjer i AUF i Hordaland legges ut på Facebook. Det er særlig i gruppen «AUF i Hordaland – aktivgruppe» løpende informasjon kommer ut. Spør om å bli medlem, så legger vi deg til!

Ellers kan du også like Facebook-sidene til AUF i Hordaland og våre lokallag.  Her er litt forskjellige linker:

Aktivgruppen på Facebook: https://www.facebook.com/groups/AUFiHordaland/

Facebook-siden til AUF i Hordaland: www.facebook.com/aufihordaland

Oversikt over alle lokallag og link til Facebook til lagene: www.auf.no/fylkeslag/hordaland/

 

Innkalling til representantskapsmøte 9. juni 2018.

 

Det kalles med dette inn til representantskapsmøte i AUF i Hordaland. Et representantskap er det nest høyeste organet i AUF i Hordaland etter årsmøtet. Her får du muligheten til å fremme dine politiske forslag i AUF, delta i og høre på kjempegode politiske debatter og velge forskjellige tillitsverv i organisasjonen. På møtet kommer vi blant annet til å diskutere og vedta endringer til miljøprogrammet og likestillingsprogrammet som skal legges fram på AUFs landsmøte nå i oktober. Vi skal også vedta landsmøtedelegater fra AUF i Hordaland til landsmøtet og fylkestingskandidater til fylkestinget.

Har du politiske forslag du ønsker å sende inn til representantskapet? Send det til hordaland@auf.no.

Dette er din mulighet til å få gjennomslag for din politikk i AUF i Hordaland! Møtet blir kjempespennende. Bli med! Det legges opp til at dem som blir med på representantskapet også får mulighet til å gå i PRIDE-paraden i Bergen den dagen. Dette blir en pause i programmet.

Møtedato:09.06.18, kl. 11:00-18:00 (NB: Tidspunkt kan endres. Følg med på Facebook og i Google Drive).
Møtested: Lars Hilles gate 19, 3. etg.

Saksdokumentene blir lagt ut på Google Drive fortløpende her: https://drive.google.com/drive/folders/1FHzmISyl-dlicpKxOWFAob2OpfCKQ-wr?usp=sharing

Videre kunngjøringer om møtet publiseres på Facebook og/eller på våre nettsider. Følg oss på Facebook for å få med deg informasjon løpende: www.facebook.com/aufihordaland/

Representantskapet er åpent for alle medlemmer. Alle medlemmer som har vært medlem i lenger enn 2 uker før møtet har talerett, forslagsrett og stemmerett. Har du vært medlem i under 2 uker har du forslagsrett og stemmerett. For å ha disse rettighetene i år må du også ha betalt kontingent i 2018.

Nominasjon av sentralstyrekandidater

AUF i Hordaland skal nominere én gutt og én jente til AUFs sentralstyre. Sentralstyret er det øverste styret i AUF og driver organisasjonen på daglig basis etter tillit fra landsmøtene. Det legges opp til at medlemmer i AUF i Hordaland kan søke om nominasjon fra AUF i Hordaland til fylkesstyret. Fylkesstyret behandler så søknadene som er kommet inn og legger fram en innstilling til representantskapet 9. juni. Representantskapet vedtar så de nominerte sentralstyrekandidatene, som så sendes til AUFs valgkomité.

Søknadsfrist er 22. mai. Vi ber om at du sender inn en liten søknad i eget dokument til hordaland@auf.no. Maks én A4-side.

 

Noe du lurer på?
Ikke nøl med å ta kontakt med fylkesleder Leonora Hjelle på 94162551 eller fylkessekretær Stian Davies på 93620674, eller begge på hordaland@auf.no. Håper vi ses på et møte! Og null stress – ta gjerne med en venn eller to!

 

 

Bli medlem i AUF