Innkalling til årsmøte for 2018 - AUF

Innkalling til årsmøte for 2018

AUF i Nordland avholder sitt årsmøte lørdag 17.- og søndag 18. februar, og vi innkaller med dette til møtet.

Årsmøtet avholdes i Bodø, nærmere informasjon om hvor årsmøtet avholdes kommer etterhvert. Møtet settes kl 10.00 lørdag og beregnes avsluttet rundt kl 14.00 søndag. Vi ber delegatene beregne ankomsttid til fredag kveld.

Lørdag kl 20:00. vil det være årsmøtemiddag hvor det blant annet skal deles ut diverse priser. Det er viktig å huske på at dette er en litt finere middag, slik at dere har med penklær til dette.

I møtet blir det vanlige årsmøtesaker herunder politisk debatt og valg av fylkesstyre og øvrige verv, en innledning om den politiske situasjonen, samt hilsningstaler fra samarbeidspartnere. Fylkesstyret informerer om at møtet vil være papirløst i henhold til vedtaket på årsmøtet i 2017. Sakspapirene vil bli sendt ut 10.februar. Alle saker dvs. uttalelser og saker av organisatorisk betydning som ønskes behandlet av fylkesstyret må være inne til mandag den 5. februar. For øvrige saker settes fristen under årsmøtet. Vil du vite hvilken politikk AUF i Nordland har vedtatt? Les mer her

Hvert lokallag får tildelt delegater etter fjorårets medlemstall. Denne oversikten vil bli sendt ut så fort vi får disse. Delegatene bør velges på et årsmøte, men kan ved avtale med fylket velges på et ordinært medlemsmøte i lokallaget. Det er også viktig å huske på at for å få stemmerett og å være valgbar må man ha betalt kontingenten for inneværende år. Det vil bli mulighet til å betale ved registreringen.

Alle medlemmer har møterett på årsmøtet, slik at lokallagene også kan sende medlemmer ut over tildelte delegater. Disse vil da ha observatørstatus på årsmøtet, med tale og forslagsrett. Fylkeslaget dekker overnatting og mat for alle delegater. Nærmere informasjon om dette kommer. Det vil bli ført reisefordeling for alle delegatene. (Merk: Her tas det utgangspunkt i absolutt billigste reisevei). Lokallagene har frist til fredag 29. januar til å melde inn navn på delegater. Dette skal gjøres på e-post til nordland@auf.no.

Vi minner om at det skal være valg av fylkesstyre og vi ber derfor lokallagene om å sende inn forslag på kandidater. Det er valgt en valgkomite som fremmer en innstilling på årsmøtet.

Med kameratslig hilsen
Emelie Johansen
Fylkesleder

Bli medlem i AUF