Ikke la misunnelse stå i veien for god integrering - AUF

Ikke la misunnelse stå i veien for god integrering

til innlegg - Dennis
Foto: Kjartan Bjelland.

Ikke la misunnelse stå i veien for god integrering

Flere av kommunene i distriktene på Agder har i det siste vært under hard kritikk for å sponse flyktninger i å kunne ta førerkortet.

Flyktninger som gjerne har ofret alt de eier og har for å kunne komme trygt til Norge. Vi snakker altså om flyktninger uten noen form for inntekt eller formue, som er helt avhengige av transportmiddel for å kunne bli integrert i samfunnet. Når da busstilbudet i distriktene på Agder er såpass dårlig, kan vi ikke la misunnelsen vår ødelegge for god integreringspolitikk.

«Kan ikke komme her og bare få» har jeg hørt flere si. Mitt svar til dette er en skal yte etter evne, og få etter behov. Dette er samfunnets oppgave å tilrettelegge for. At noen kommuner sponser førerkortet for flyktninger er et eksempel til etterfølgelse på god integrering og ikke minst distriktspolitikk.

For det første er den viktigste delen av integreringen å komme seg ut i jobb så tidlig som mulig. Flyktninger bosatt i distriktene får derfor behovet for transport dekket, for å da kunne yte til samfunnet. Påstanden om at man skal komme her og «bare få» slår allerede da dype sprekker. For det andre fortjener distriktskommunene skryt for den gode integreringen de gjør. Alle kan ikke bo i de store byene, uten distriktskommunene vil vi ikke klare å integrere de som søker trygghet i landet vårt.

Komme seg ut i jobb

For noen tar likevel misunnelsen overhånd og de klarer ikke se det store bildet. Dette går ikke kun ut over flyktninger, men det påvirker også deg og meg. Vi som har bodd her hele livet, og som også gjerne vil beholde og styrke velferdsgodene vi har. Samfunnsøkonomisk sett er det en god investering å sponse førerkort til våre nye landsmenn slik at de også kan yte etter evne.

Blant oss finnes det også politikere som bruker slike situasjoner til å splitte oss og sette grupper opp mot hverandre. Åse Michaelsen fra FrP lar det denne gangen gå utover ungdommen. Hun stiller seg kritisk til at kun flyktninger, og ikke distriktsungdom som har bodd i Norge hele livet ikke får støtte til førerkortet.

Velger å prioritere skattekutt

Her er det Michaelsen som må stå til ansvar. Det er hennes parti som sitter i regjering og velger å prioritere skattekutt til de med mest fra før fremfor rimeligere førerkort for ungdom i distriktene. Min oppfordring til stortingsrepresentant Åse Michaelsen er da å la vær med å skape splittelse og legge skylden på flyktninger, og da heller stille sitt eget parti ansvarlig for å ta helt andre avgjørelser enn hva representanten etterspør.

La oss vise hjerterom og åpne opp for den gode integreringen. La oss se det store bildet og si ja til forslag som på sikt vil kunne styrke økonomien, bidra til økt mangfold, og gjøre Norge til et varmere og mer inkluderende samfunn.

Dennis B. Torkelsen
Fylkesleder
AUF i Vest-Agder

Leserinnlegget stod på trykk i fædrelandsvennen lørdag 20. februar 2016.

Bli medlem i AUF