I dag streiker unge for klima! - AUF

I dag streiker unge for klima!

I dag streiker unge for klima! De streiker for at de vil ha en planet å bo på! Elevene streiker fordi de vil at politikerne og de voksne skal ta ansvar og ta vare på planten vi alle sammen skal bo på. 

I dag ender ca 15 tonn plast i havet hvert minutt, det er over 8 millioner tonn i året, det er mye plast. I dag slipper hver nordmann i gjennomsnitt ut 8,4 tonn CO2, det er langt over gjennomsnittet i verden, til sammenligning slipper India i gjennomsnitt ut 1,8 tonn per innbygger. I dag. Hvis alle mennesker på jorden skulle levd slik som vi gjør i Norge, hadde vi trengt over tre jordkloder for at det skulle vært bærekraftig! I verden i dag så forsvinner regnskogen i voldsom fart hvert femte sekund forsvinner det regnskog tilsvarende størrelsen på en fotballbane!

Det er på tide at vi tar klima på alvor, det er på tide at vi gjøre de ordentlige tiltaka og ikke bare pirker litt bort på utfordringene!

AUF vedtok på sitt landsmøte høsten 2018 ett nytt klima og miljøprogram. Der står det blant annet vi ikke skal gjøres nye lete- og prøveboringer ett olje og ha en styrt avvikling av petroliumsindustrien med full avvikling i 2035. Vi vil forby bruk av ikke-fornybare materialer der man ikke har en plan for gjenbruk, gjenvinning eller forsvarlig lagring der det ikke er mulig med gjenbruk. AUF vil at utstyr som benyttes på yrkesfag skal være moderne og miljøvennlige, gi støtte til utvikling av selvoppløsende fiskeredskaper slik at man unngår spøkelsesfiske. Det er uendelig med tiltak for miljø og klima, det hele handler om at politikerne må tørre å ta klimaspørsmålet på alvor!

Jeg håper at vi ved høstens kommunevalg og ved stortingsvalget i 2021, får politikere som tar miljø og klimaspørsmålene på alvor, det er på tide å slutte med små tiltak og se på de store tingene. Vi må endre oss hvis fremtidige generasjoner skal ha en klode å leve på!

 

Ida Mosbye
Skole- og arbeidsavdeling
AUF i Østfold

Bli medlem i AUF