En grønnere retning for Norge - AUF

En grønnere retning for Norge

Årets valg er et retningsvalg. Det handler om vi skal kutte i klimagassene, skape nye arbeidsplasser og bygge Norge for framtida, eller om vi skal ha fire nye år med FrP i regjering som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. For dette er valget hvor Norge skal bestemme seg for hvilken retning vi skal gå i. Vi er den første generasjonen som opplever menneskeskapte klimaendringer, og vi er den siste som kan gjøre noe med det. Nå er det på tide å starte. For vi har ingen tid å miste. Vi må skape en grønnere fremtid sammen. Da trenger vi en ny Arbeiderpartiledet regjering etter valget.

Vi ser klimaendringene rundt oss allerede. Været blir villere, ekstremtørke gjør at områder som tidligere var fruktbare har blitt ørkenlignende ødemark. Orkaner og ekstremregn som skyller over byer og bygder. Mennesker blir tvunget på flukt på grunn av at hjemmene deres ikke lenger er steder de kan leve. Klimapolitikk handler om solidaritet. Vi må ha en regjering som har en klimapolitikk som fungerer, og som kutter i utslippene.

Jeg er stolt av at Arbeiderpartiet går til valg med klima som en av våre fire viktigste saker. For etter fire år med FrP og Høyre, hvor Erna Solberg selv har gått ut og sagt at klimapolitikken ikke er så viktig for henne, så trenger vi et taktskifte i miljøpolitikken. Derfor trenger vi en ny Arbeiderpartiledet regjering, som har en klar plan på hvordan vi både skal kutte i utslippene, og samtidig skaper nye arbeidsplasser.

Transport. Vi vet at en av de største kildene til norske klimagassutslipp er fra transport. Over 30 prosent av norske utslipp kommer fra transportsektoren. Bilene som kjører fra og til jobb, trailerne som binder Norge sammen og som hver dag reiser rundt i vårt langstrakte land for å levere varer og tjenester til folk. Vi kommer til å trenge bil i framtida og, men vi kan gjøre det mer miljøvennlig.

Derfor går Arbeiderpartiet til valg på at nybilsalget i 2025 kun skal bestå av kjøretøyer med nullutslippsteknologi. For å få dette til så må det lønne seg å velge klimavennlige løsninger. Da må vi bygge infrastruktur. Det må på plass et nett av energistasjoner for nullutslippskjøretøy, slik at nullutslippsbiler blir et reelt alternativ i hele landet. Derfor går vi til valg på å øke støtten til å bygge ut ladestasjoner, over hele landet.

Biodrivstoff. Selv om vi kun kommer til å selge nye nullutslippsbiler i 2025, kommer det fortsatt til å eksistere kjøretøyer som vil trenge drivstoff. Derfor blir biodrivstoff eller grønn bensin som jeg liker å kalle det en nøkkel. Det har vist seg at mye av biodrivstoffet vi importerer ikke har ført til reelle utslippskutt, noe som er helt uakseptabelt. Her må Norge lede an, og hvis det er noe vi gode på i Norge, så er det å skape nye arbeidsplasser av de naturressursene vi har her til lands. Vi har enorme mengder skog, dyktige folk som jobber i skognæringa og store muligheter til å drive verdiskapning. Derfor vil vi i Arbeiderpartiet legge til rette for at vi kan produsere bærekraftig biodrivstoff i Norge. Det er bra for miljøet, det kutter i utslipp og det vil skape nye grønne arbeidsplasser.

Skipsfarten i Norge står for nesten en femtedel av utslipp. Det er et av områdene hvor vi må kutte i utslipp, hvis vi skal oppnå målene i Parisavtalen. Folka som jobber på verftene på Vestlandet har blitt hardt ramma av arbeidsledigheten, og enda hardere av Høyre og FrPs passive politikk for å bekjempe den. Når dyktige fagarbeidere står uten jobb, så er ikke vårt svar å sitte stille og se på: Vårt svar er å skape vekst og sysselsetting i hele Norge. Når vi vet at det er et behov for aktivitet på verftene, så ønsker vi å fornye og elektrifisere fergeflåten vår her i Norge. Det kommer både til å kutte i utslipp og skape nye arbeidsplasser. Og la oss være ærlige. Det kommer til å være bedre å spise svele uten maskinlyden i bakgrunnen.

Kollektivtransport. Over hele Norge skal folk frem, enten det er til skolen, fotballtreningen, jobben eller kafeen. Vår oppgave blir å sikre at alle har mulighet til å komme seg frem, uavhengig av hvor de bor i Norge. Derfor går vi til valg på at vi skal ha en historisk satsning på buss og tog. Vi må ha flere avganger og gjøre det billigere sånn at det blir et reelt alternativ for unge som gamle. Problemet i dag er at vi har en FrP og Høyre regjering som ikke legger nok penger på bordet. Det er ikke godt nok. Vi i Arbeiderpartiet har større ambisjoner for oss unge. Vi skal bruke ti tusen millioner kroner de neste 10 årene på å bygge ut kollektivtrafikken i Norge og sikre at bussen blir et reelt alternativ, uansett om du kommer fra Oslo eller fra Lillehammer.


Dette valget er et klimavalg. I fire år har FrP og Høyre, med Venstre og KrF sin velsignelse, fått styre klimapolitikken. Resultatet er klart, utslippene har gått opp. Derfor er jeg stolt av at jeg i år skal stemme på Arbeiderpartiet, som skal kutte 60% mer enn regjeringen, og som har en konkret plan for å oppfylle Parisavtalen. I årene som kommer trenger vi en Arbeiderpartiledet regjering som tør å se muligheter i klimautfordringene og som kutter i utslipp, samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser. Da trenger vi et skifte, og en ny retning for Norge. Nettopp fordi klimaendringene er så store, løser vi dem best i fellesskap.

Mani Hussaini

AUF-leder og stortingskandidat for Akershus AP

Bli medlem i AUF