Gratulerer med dagen, alle feminister! - AUF

Gratulerer med dagen, alle feminister!

8. mars markerer vi den internasjonale kvinnedagen – en dag for å feire mange historiske seire, men det er minst like viktig å sette søkelys på de mange kampene som fortsatt gjenstår.

11009340_10152709079203663_4213633561694513885_n

For det er fortsatt sånn at ulikhet rammer kvinner hardest, både ute i verden, men også her i Norge. Vi må aldri akspetere at mennesker forskjellsbehandles eller trakasseres på bakgrunn av kjønn. Én av tre av verdens kvinner har opplevd å bli utsatt for vold, vi må ikke si oss fornøyde før ingen blir utsatt for vold. Vi kan ikke sitte og se på at over halvparten av verdens kvinner er uten lønnet arbeid.

Her hjemme tjener kvinner under 70 % av det menn gjør. 64 av 100 ledere er menn. 10 % av alle norske kvinner har blitt utsatt for voldtekt. I dag har Norge en regjering som kutter i pappapermen, som øker kontantstøtten og som har flørtet med å gi leger reservasjonsrett mot abort. Dette er en virkelighet vi ikke kan slå oss til ro med!

Derfor kjemper vi hver eneste dag for at kvinner over hele verden skal få like rettigheter som menn. At ingen kvinner skal frykte å bli utsatt for vold, verken i eller utenfor hjemmet. At kvinner og menn skal få lik lønn for likt arbeid. At heltid skal være en rettighet, deltid en mulighet.

Vi har kommet langt, men fortsatt er det mange kamper som gjenstår. AUF skal fortsette å stå på dag og natt, for likestilling kommer ikke av seg selv!

Bli medlem i AUF